Analyse
Axis-Shield 18 jaar geleden - dinsdag 21 maart 2000

AXIS-SHIELD - Twee nieuwe akkoorden moeten aanvaarding door medische wereld stimuleren

• Diagnostische tests
• Londen
• 1010 pence

De Engels-Noorse specialist in de diagnose van hart- en vaatziekten Axis-Shield heeft zopas zijn resultaten voor 1999 vrijgegeven. In vergelijking met het boekjaar ‘98 (dat slechts 9 maanden telde) is de omzet bijna verdubbeld, maar het verlies per aandeel liep op van 18 tot 23 pence. De omzetgroei is te danken aan het succes van de homocysteïnetest (21 % van de omzet). De verliezen zijn toe te schrijven aan de overname van Medinor en aan de R&D-kosten voor nieuwe producten.
Verder deelde Axis-Shield mee dat het een nieuwe, veelbelovende test ontwikkelt voor de diagnose van psychiatrische en neurologische stoornissen, anemie en maagkwalen via de analyse van het percentage vitamines B12 in het bloed onder hun actieve vorm.
Axis-Shield blijft trouwens samenwerkingsakkoorden ondertekenen met grote laboratoria. Deze maand nog met Bayer Diagnostics en AstraZeneca. Bayer zal de homocysteïnetests en AFECTA commercialiseren, terwijl AstraZeneca met AFECTA de doeltreffendheid zal testen van zijn nieuwe geneesmiddel om de lipiden in het bloed te reduceren.

Deze twee nieuwe akkoorden zouden de medische wereld ertoe moeten aanzetten de AFECTA-test te gebruiken en zo Axis’ positie verstevigen wat de diagnose van hart- en vaatziekten betreft. KOPEN.

Deel dit artikel