Analyse
Monceau-Zolder 18 jaar geleden - maandag 7 februari 2000

MONCEAU-ZOLDER - Jaarresultaten

In 99 viel de winst van Monceau-Zolder (MZ; 150 EUR; 6 051 BEF) t.o.v. 98 met bijna 23 % terug tot 24,11 EUR per aandeel. Verwonderlijk is dit niet, want 98 was qua meerwaarden, nog altijd de belangrijkste winstbron voor MZ, een uitzonderlijk jaar (overname Generale Bank). Dit element buiten beschouwing gelaten, was 99 een uitstekend jaar. Er wordt een nettodividend van 3,63 EUR voorgesteld. In de toekomst gaat MZ, naast haar participaties in internationale beursgenoteerde ondernemingen, zich steeds meer toespitsen op investeringen in durfkapitaal (de zogenaamde "private equity"). Die dragen uiteraard meer risico maar kunnen ook een hoger rendement opleveren. Recent hevelde MZ twee filialen over naar moeder Brederode (zie BW 941), waardoor de holding haar schulden zag verminderen en de beschikking kreeg over verse geldmiddelen zodat de geplande kapitaalverhoging voorlopig van de baan is. Door de wispelturigheid van de financiële markten is het zeer moeilijk om in te schatten wat MZ er dit jaar zal van bakken. Voor de langere termijn blijven we vertrouwen op de bekwaamheid van de beheerders. Het aandeel is goedkoop. Koopwaardig.

MONCEAU-ZOLDER

 

Na een aantal jaren met stijgende koersen heeft MZ in 99 heel wat moeten inleveren. Koopwaardig.

Deel dit artikel