Analyse
Distrigas 18 jaar geleden - maandag 28 februari 2000

DISTRIGAS - Resultaten 99

Uitzonderlijke elementen inbegrepen is de winst van Distrigas (1 565 EUR; 63 132 BEF) ondanks een bijna 4 % lagere omzet, in 99 met 21 % gestegen vooral dankzij het feit dat de RTR transitinfrastructuur (transport naar verschillende Europese landen) voor het eerst een volledig jaar functioneerde. De daling van de omzet is enkel te wijten aan het feit dat de gasprijzen in 99 veel lager lagen dan in 98. De verkoop van aardgas, de belangrijkste activiteit van de groep, is immers zowel in België als in het buitenland fors gestegen (toename gebruik van aardgas om elektriciteit op te wekken). De directie van Distrigas heeft anderzijds verklaard (wegens geruchten over een eventuele fusie Tractebel-Electrabel-Distrigas) dat een wijziging van de structuur van de groep niet onontbeerlijk is, aangezien de synergieën tussen gas en elektriciteit geen fusie vereisen… Volgens ons blijft zo'n fusie altijd mogelijk. Ondanks de mooie vooruitzichten voor gas, vrezen we dat de geleidelijke liberalisering van de sector (vanaf augustus) negatieve gevolgen zal hebben voor Distrigas. Het aandeel is correct gewaardeerd. Houden, maar niet kopen.

Deel dit artikel