Analyse
Koramic 18 jaar geleden - dinsdag 4 januari 2000

KORAMIC: Interne reorganisatie

Teneinde haar structuur te vereenvoudigen voert bouwmaterialengroep KORAMIC (45,30 EUR; 1 827 BEF) een herschikking door bij de filialen die ze samen (50/50) met haar Oostenrijkse 25 %-dochter Wienerberger bezit. Het komt erop neer dat KORAMIC de volledige productie van dakpannen (haar kernactiviteit) onder zich krijgt, terwijl Wienerberger, de grootste baksteenproducent ter wereld, alle activiteiten in Zwitserland toebedeeld krijgt. Op de resultaten van de groep zal deze reorganisatie weinig invloed hebben. Ondertussen blijkt het 2de semester zoals verwacht goed te verlopen. De omzet zou dankzij de bijdrage van diverse overnames met 14 % toenemen. De winst zal naar verwachting slechts lichtjes hoger uitkomen op 3,05 EUR per aandeel (2,87 EUR in 98). De basisactiviteiten (dakpannen en bakstenen) draaiden heel wat beter in het 2de semester. Toch werd er geen vastgoedproject opgeleverd dat zoals in het 1ste semester ruimschoots opwoog tegen de stijging van de financiële lasten en van de afschrijvingen die voortvloeien uit de investeringspolitiek van de groep. De laatste twee jaar heeft KORAMIC zwaar geïnvesteerd en in de nabije toekomst zal er waarschijnlijk bij voorrang werk gemaakt worden van de integratie van de acquisities. Die zullen geleidelijk tot de winst beginnen bijdragen, terwijl KORAMIC ook zal profiteren van het conjunctuurherstel in Europa. Het aandeel is goedkoop. Koopwaardig.

KORAMIC

De acquisitiepolitiek van de groep zal zich stilaan vertalen in winst. Kopen.

Deel dit artikel