Analyse
Aandelen 18 jaar geleden - dinsdag 4 januari 2000

AANDELEN

· Hoewel de Belgische beurs vorig jaar het best te vergelijken was met een muurbloempje omdat ze bij het feestgedruis op de andere beurzen stilletjes langs de kant bleef, gingen toch een aantal bedrijven over tot een kapitaalverhoging. Dat was het geval voor Real Software (BW 907), IBA (BW 907), Neuhaus (BW 910), KB Luxembourg (BW 910), Telinfo (BW 913) Kinepolis (BW 915), de vastgoedbevak Cofinimmo (BW 917) en Creyf's (BW 921). Ook Olivetti (BW 922) en Repsol (BW 924) verhoogden hun kapitaal. Een kapitaalverhoging betekent dat er meer aandelen in omloop komen en dat de winst dus over meer aandelen moet worden verdeeld. Als u er als aandeelhouder niet aan meedoet wordt u het slachtoffer van winstverwatering. Soms kunt u dat compenseren door de coupon die voor de kapitaalverhoging moet dienen te verkopen, maar soms is dat niet mogelijk. Indien u niet meedoet met een kapitaalverhoging en ondertussen ook uw coupons niet verkoopt, dan worden ze meestal achteraf door het betrokken bedrijf zelf verkocht onder de vorm van scrips. Meestal (BW 923, Neuhaus, BW 934 Cofinimmo) krijgt u dan toch nog wat geld voor uw coupons, maar soms (BW 899, Creyf's) krijgt u er ook niets meer voor.
· Ook vorig jaar leidde het ongebreideld bestellen van nieuwe aandelen bij beursintroducties tot behoorlijk wat problemen in verband met de vervroegde afsluiting (BW 915), waardoor beleggers soms in de kou bleven staan. Daarom drongen wij er samen met de Commissie voor het Bank- en Financiewezen op aan dat de beleggers minstens vijf werkdagen vóór de aanvangsperiode van de intekening over het prospectus zouden kunnen beschikken. Bij de beursintroductie van Netvision (BW 904, BW 926), dat ondertussen is omgedoopt in Ubizen, ontstond zelfs zo'n enorme koopwoede, dat dit in combinatie met de speciale reglementering op de Easdaq, ertoe leidde dat sommige beleggers achteraf met een enorme kater opgezadeld raakten en zich verenigden in een belangengroep (BW 919).
· Ook vorig jaar ging de fusie- en overnamegolf onverminderd zijn gang, wat diverse keren resulteerde in een openbaar bod op de aandelen (OBA) . Als overnemers voor de overname voor de aankoop van een pakket aandelen een hogere prijs bieden dan de beurskoers en als ze de controle verwerven over het betrokken bedrijf, zijn ze daartoe immers verplicht, zodat elke aandeelhouder de kans krijgt zijn aandelen tegen dezelfde prijs te verkopen. Zo kwamen er OBA's op Cockerill Sambre (BW 905, BW 907), BIL (BW 916), PetroFina (BW 916), Belcofi (BW 921), Hoogovens (BW 928), Tractebel (BW 937), Elf (BW 934) en CBR (BW 943). In de meeste gevallen hebt u eigenlijk geen andere keuze dan op het bod in te gaan, maar soms, zoals bij BIL (BW 918) werd u daarvoor nauwelijks de tijd gegund, zodat wij een pleidooi hielden voor wat meer fair-play vanwege de overnemer. Een bijkomend effect van de OBO's was dat de Bel 20 een aantal keer moest worden herschikt. We legden uit dat zo'n herschikking de koersen van de aandelen beïnvloedt en dat de fondsen die in Bel 20-aandelen beleggen de herschikking moeten volgen (BW 922, BW 930).
· Sommige beursgenoteerde ondernemingen brachten dochterbedrijven naar de beurs en kenden bij die gelegenheid aandelen van die dochterbedrijven aan de aandeelhouders toe. Zo kreeg u als aandeelhouder van General Motors aandelen Delphi (BW 921) en als aandeelhouder van Colruyt aandelen Dolmen (BW 937).
· De splitsing van aandelen was in 1999 schering en inslag. Onder meer Fortis AG (BW 899), UCB (BW 899), Cegedel (BW 900), Creyf's (BW 917), BGL (BW 918), AVH (BW 921), IBA (BW 921), Econocom (BW 921), Systemat (BW 924), Texas Instruments (BW 928), BMW (BW 930) Colruyt (BW 937) Bekaert (BW 943) gingen over tot een aandelensplitsing. Een splitsing maakt u in principe niet armer of rijker. De koers van de aandelen wordt weliswaar een stuk lager, maar u krijgt een overeenstemmend groter aantal aandelen. Een aantal bedrijven gingen ook over tot een hergroepering van de aandelen, wat in feite neerkomt op een omgekeerde splitsing. Dit was het geval voor Unilever (BW 916), Philips (BW 919) en Montedison (BW 923). Wel is er nog steeds heel wat te doen rond de kosten die de financiële instellingen bij een splitsing aanrekenen (BW 911, BW 926). Ook wezen we erop dat de praktijk uitwijst dat de koers van aandelen in de periode waarin hun splitsingsoperatie wordt aangekondigd over het algemeen stijgt (BW 902, BW 905).
· Van de meeste aandelen zijn ondertussen ook VV-strips op de markt. Union Minière (BW 909) en Bekaert (BW 943) waren laatkomers die vorig jaar nog hun aandelen stripten. Als u de coupons van de VV-strips samen met de coupons van de aandelen binnenbrengt, wordt van uw dividend slechts 15 % roerende voorheffing afgehouden in plaats van 25 %. Voor de aandelen waarvan het boekjaar afsluit op 31 december mag u wel niet vergeten de coupons van de VV-strips vóór 30 november binnen te brengen. Anders vervalt het recht op de verminderde voorheffing (BW 941).
· Inspelend op de aanzienlijke belangstelling voor aandelen en afgeleide producten brachten een aantal gespecialiseerde instellingen zoals de Franse vennootschap Société Générale callwarrants op de markt die verband houden met de belangrijkste Belgische aandelen (BW 934). Callwarrants of callopties zijn normaal enkel weggelegd voor doorgewinterde speculanten die een gedeelte van hun spaarcenten durven inzetten in de wetenschap dat ze die inzet helemaal in rook kunnen zien opgaan. We raadden aan de speculanten ook een callwarrant op de Nikkei-index aan (BW 937) en dat bleek inderdaad een voltreffer (BW 944).
· Opnieuw trokken we de aandacht op het feit dat het innen van dividenden van buitenlandse aandelen een dure zaak is, en dat geldt zeker voor interimdividenden omdat die op nog kleinere bedragen slaan (BW 934). Dat van die dividenden zowel binnenlandse als buitenlandse voorheffing wordt afgehouden is daar niet vreemd aan. Wel bestaat de mogelijkheid om de buitenlandse belasting te beperken door gebruik te maken van een welbepaalde, maar omslachtige procedure (BW 911). Als een bedrijf u de keuze laat tussen een dividend in baar geld of in nieuwe aandelen (BW 930), dan is die laatste mogelijkheid fiscaal interessanter. In geval die aandelen worden vertegenwoordigd door certificaten, wordt trouwens sowieso voor een dividend in aandelen gekozen (BW 931).
· In het licht van de alsmaar uitdijende dematerialisering schaften een aantal bedrijven hun aandelen aan toonder af. Als u aandelen Novartis (BW 919), spaaraandelen van Olivetti (BW 924) Siemens (BW 928) en Deutsche Bank (BW 930) materieel in uw bezit had, moest u ze binnenbrengen en vervangen door aandelen op naam die worden bewaard op een effectenrekening.

Deel dit artikel