Analyse
Verwatering aandelen Dexia ? 18 jaar geleden - maandag 6 december 1999

VERWATERING AANDELEN DEXIA ?

Ik bezit aandelen Dexia. Nu las ik dat er na het succesvolle bod van Dexia Belgium op Dexia France een verwateringseffect is opgetreden. Kunt u me zeggen wat daarmee precies wordt bedoeld ?

Zoals u zegt, deed het Belgische Dexia GK een openbaar bod op de aandelen van zijn Franse evenknie Dexia France. Na die overname zou de nieuwe Belgisch-Franse bankengroep door het leven gaan als Dexia. Als u aandelen Dexia France bezat, kon ze omruilen tegen aandelen Dexia, in de verhouding van één voor één. Het overnamebod bepaalde ook dat de aandeelhouders van Dexia France een extraatje zouden krijgen als Dexia via dit bod meer dan 90 % van de aandelen van Dexia France in handen kreeg. Aangezien
94 % van de aandelen van Dexia France in het bezit is gekomen van Dexia, moet dat extraatje inderdaad worden toegekend. Vandaar dat aandeelhouders Dexia France voor elke veertig binnengebrachte aandelen recht hebben op één extra aandeel Dexia. Wie niet exact 40 aandelen Dexia France binnenbracht, krijgt als extraatje per aandeel Dexia France een bedrag in baar geld van 3,67 euro. In ieder geval betekent deze toekenning dat er extra aandelen moeten worden uitgegeven en dat de winst van Dexia volgend jaar over een groter aantal aandelen moet worden verdeeld. Gezien de grote hoeveelheid aandelen Dexia in omloop, heeft dat uiteindelijk weinig belang. We schatten dat het de winst per aandeel met zowat
1 % doet dalen. Gezien de goede perspectieven voor Dexia (zie ook rubriek "aandelen") blijft het aandeel trouwens koopwaardig.

Deel dit artikel