Analyse
ASML 18 jaar geleden - dinsdag 28 december 1999

ASML - de contracten en bestellingen nemen toe voor ASML maar het aandeel blijft duur

· Halfgeleiders
· Amsterdam
· 109,55 EUR

Sinds enkele maanden is de koers van ASML, dat scanners maakt voor de halfgeleiderindustrie, letterlijk geëxplodeerd. Een woordje uitleg.
Om te beginnen staan we momenteel aan de vooravond van een expansiecyclus in de halfgeleidersector die 3 tot 4 jaar kan duren. De vraag naar lithografisch materiaal - het belangrijkste element bij de productie van halfgeleiders - begint immers stilaan toe te nemen. Die vraag wordt gestimuleerd door de technologische vernieuwingen die het mogelijk maken kleinere microprocessoren te produceren, die bovendien krachtiger zijn.
Tweede reden: de groei van het marktaandeel. Dat zal dit jaar wellicht stijgen van 20 % in '96 en 29 % in '98 tot 35 %. En terecht. De technologie van ASML levert efficiënte en rendabele oplossingen voor de productie van microprocessoren, terwijl de scanner van Nikon nog niet aan de gewenste vereisten voldoet. Het Amerikaanse Micro Technology heeft dat goed begrepen en plaatste onlangs een bestelling van 300 miljoen USD bij ASML.
Ten slotte moeten we nog vermelden dat de winstverwachtingen voor de komende drie jaar in positieve zin bijgesteld zijn door de grote banken. En dat leidt tot een verhoging van het beoogde koersniveau.

ASML heeft onlangs een contract afgesloten met White Oak Semiconductor, een joint-venture tussen Motorola, al klant van ASML, en Infinineon (de afdeling halfgeleiders van Siemens) dat nog geen klant is van ASML. Dit zou bestellingen kunnen opleveren van Infineon, een belangrijke speler in de halfgeleidersector. Jammer genoeg, zelfs na het optrekken van de winstverwachtingen, blijft het aandeel duur. HOUDEN.

Deel dit artikel