Analyse
Portucel Industrial 18 jaar geleden - maandag 8 november 1999

PORTUCEL INDUSTRIAL - resultaten eerste 9 maanden iets beter dan verwacht

De Portugese producent van papierpulp Portucel (6,51 EUR, 263 BEF) boekte over de eerste 9 maanden van het jaar een winst per aandeel van 0,06 EUR (inclusief uitzonderlijke elementen). Dat is weliswaar 41 % minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, maar het resultaat is na een moeilijk eerste semester toch beter dan verwacht. Dat is te danken aan het feit dat de papierpulpprijs, die tijdens het eerste trimester een dieptepunt bereikte van 360 EUR per ton, ondertussen is gestegen tot 535 EUR per ton. Toch ligt de gemiddelde prijs over de eerste 9 maanden van dit jaar nog iets lager dan over de eerste 9 maanden van 98. Op korte termijn heeft de papierpulpsector door de verminderde voorraden en de aantrekkende economie in Europa en Japan alvast goede perspectieven. Voorts zal Portucel wellicht de Portugese papierproducent Inapa, die nu al 80 % van zijn pulp betrekt bij Portucel, overnemen. Zo verankert Portucel zich ook op de meer stabiele papiermarkt en dat betekent dat de winst in de toekomst minder sterk zal schommelen. Op basis van dit alles en omdat het laatste trimester over het algemeen goed is, verhogen we onze winstverwachtingen (zonder uitzonderlijke elementen) voor Portucel van 0,13 tot 0,16 EUR per aandeel. Voor 2000 kan de winst zelfs verdubbelen tot 0,32 EUR per aandeel. Het aandeel blijft correct gewaardeerd. Houden.

PORTUCEL

De aantrekkende pulpprijzen en de mogelijke stap naar de papiersector ondersteunen de koers. Houden.

Deel dit artikel