Analyse
Audiofina/GBL 18 jaar geleden - maandag 29 november 1999

AUDIOFINA/GBL: GBL trekt participatie in Audiofina op

De 18,7 %-participatie die het Franse Vivendi in AUDIOFINA (53 EUR; 2 138 BEF) aanhield komt uiteindelijk in handen van GBL (175,10 EUR; 7 064 BEF). De groep van A. Frère krijgt het nu, met 68,7 % van de aandelen (48,3 % via dochter ELECTRAFINA) volledig voor het zeggen bij AUDIOFINA, een Luxemburgse holding die samen (50/50) met het Duitse Bertelsmann de grootste audiovisuele groep van Europa, CLT-Ufa, controleert. Anderzijds zijn GBL en Paribas, dat 8,9 % van AUDIOFINA bezit, overeengekomen dat GBL ook die participatie in de loop van de volgende drie jaar zal opslorpen. Wij zien twee mogelijke redenen voor die overnameoperaties. Ofwel breidt Frère zijn participatie uit met het oog op een fusie van AUDIOFINA met een van de andere holdings van zijn groep en een eventuele beursgang van CLT-Ufa. Ofwel wil hij zijn aandelen AUDIOFINA omruilen tegen aandelen van de Franse holding Suez Lyonnaise (waarvan Frère al de 1ste aandeelhouder is) die reeds belangstelling liet blijken voor de commerciële televisie. Wat er ook van zij, wij lopen niet warm voor de niet-gespecialiseerde commerciële televisie. We zijn dus geen koper van het correct gewaardeerde AUDIOFINA. Wie de aandelen op ons advies speculatief kocht, mag ze in afwachting houden. Wat GBL betreft blijven we aan de koperskant. AUDIOFINA weegt wel een stuk zwaarder door in de werkelijke waarde, maar door de eerder gunstige prijs die GBL voor de Vivendi-participatie betaalt, doet de holding hoe dan ook een goede zaak. Bovendien is het aandeel GBL net als dat van ELECTRAFINA (113,10 EUR; 4 562 BEF) goedkoop en ligt de onderwaardering van beide t.o.v. hun werkelijke waarde historisch hoog (ongeveer 40 %). U mag deze twee aandelen kopen.

AUDIOFINA

Speculatie joeg de koers omhoog. Niet kopen. Wie speculatief kocht, mag zijn aandelen houden.

Deel dit artikel