Analyse
ABB 18 jaar geleden - dinsdag 2 november 1999

ABB - Eerste 9 maanden iets onder verwachtingen

De winst van de Zwitsers-Zweedse groep ABB (152,50 CHF; 3 834 BEF), vooral actief in energieproductie en -distributie, is, uitzonderlijke resultaten inbegrepen, met 34 % gestegen in de eerste 9 maanden van 99, wat iets onder onze verwachtingen ligt. Oorzaak : het filiaal ABB Alstom Power (APP) droeg minder tot de winst bij dan verwacht. APP buiten beschouwing gelaten steeg de omzet steeg met 9 % en de winst met 11 %. De komende jaren zal de groep garen spinnen bij de deregulering van de Europese energiemarkt die de verkoop vanaf de tweede helft van 2000 omhoog zal doen schieten. We behouden onze winstverwachtingen (vóór uitzonderlijke resultaten) op 5,15 CHF per aandeel voor dit en op 5,46 CHF voor volgend jaar. De uitzonderlijke elementen (overdracht van energieproductie naar APP) meegerekend, zou de winst dit jaar zelfs tot 7,2 CHF kunnen oplopen. Op langere termijn moet ABB verder de vruchten plukken van de heroriëntering op activiteiten met hogere winstmarges (automatisering) en van het herstel in Azië. Haar financiële middelen zullen de groep bovendien in staat stellen om een actieve rol te spelen in de concentratie van de sector (ze zou een deel van de activa van het Italiaanse Enel kunnen overnemen die tussen dit en 2003 verkocht worden) en om haar positie in de VS te verstevigen. De heroriëntering op winstgevende activiteiten werpt vruchten af. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

ABB (in CHF)

De reorganisatie rond activiteiten met hogere marges doet de vooruitzichten verbeteren. Koopwaardig.

Deel dit artikel