Analyse
Spector 18 jaar geleden - maandag 11 oktober 1999

SPECTOR - Goede halfjaarresultaten. Porst uit rode cijfers

In de eerste 8 maanden van het jaar (de voor de fotoafwerking topmaanden juli en augustus dus inbegrepen) lag de winst (vóór financiële lasten en belastingen) van foto- en retailgroep SPECTOR (34,20 EUR; 1 380 BEF) 243 % hoger dan in dezelfde periode van rampjaar 98 en 40,1% hoger dan in die (beter vergelijkbare) periode van 97. Het herstel en de resultaten van het Duitse Photo Porst zitten nog steeds op schema. We laten onze raming voor 99 voor SPECTOR dan ook ongewijzigd op 1,3 EUR per aandeel. Voor de komende 5 à 6 jaar mikt Porst nog op 200 à 250 nieuwe franchisewinkels. SPECTOR heeft eveneens plannen voor verdere geografische expansie in de postorderdivisie en de fotolabo's. Naar de toekomst toe wil SPECTOR inpikken op de verwachte sterke groei in de digitale fotografie via de verkoop van digitale camera's en toebehoren, de installatie van digitale fotolabo's en het opstarten van elektronische handel via internet. Voorts worden de schulden afgebouwd, zullen de schaalvoordelen beter worden uitgespeeld (besparingen) en zullen de kosten (o.m. afschrijvingen van marketinguitgaven) dalen. Er lijkt ons nog heel wat werk aan de winkel om de rendabiliteit van Porst tot op een voldoende niveau te tillen. Worden die inspanningen met succes bekroond dan zal dat winst van de groep serieus opvijzelen. Vraag is wel hoe de consument zal reageren op de digitale fotografie en of SPECTOR deze uitdaging daadwerkelijk zal aankunnen.. Een en ander maakt van SPECTOR een belegging met een hoger dan gemiddeld risico. Enkel voor durvers. Goede huisvaders beleggen beter rechtstreeks in dochter Photo Hall.

SPECTOR

De beterschap bij Porst heeft de koers van Spector een duwtje in de rug gegeven. Alleen voor speculanten.

Deel dit artikel