Analyse
Philip Morris 18 jaar geleden - maandag 25 oktober 1999

PHILIP MORRIS - Nieuwe juridische dreigingen

In het derde kwartaal steeg de omzet van de Amerikaanse groep PHILIP MORRIS (PM; 24,75 USD; 934 BEF), de grootste sigarettenproducent ter wereld (o.m. Marlboro) met 7 %, terwijl de winst 4 % hoger uitkwam. Opmerkelijk is dat de omzet in de tabaksactiviteiten ondanks de prijsverhoging het sterkst toenam (+11 %). Blijkbaar kan PM de prijs van de sigaretten optrekken zonder dat de verkoop daar erg onder lijdt. De hogere winst was vooral te danken aan de stijging van de marges in de afdeling voeding (38 % van de omzet). Boven de tabaksdivisie blijven zich immers juridische wolken samenpakken ondanks het akkoord dat eind 98 met de Amerikaanse staten bereikt werd. Het feit dat PM onlangs erkende dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen roken en bepaalde ziekten (waaronder longkanker) heeft de anti-tabakgroepen niet gekalmeerd. De federale regering heeft een proces ingespannen om de medische onkosten veroorzaakt door tabaksverbruik terug te vorderen. Volgens gerechtsexperts is de uitkomst onzeker. En er zijn nog redenen tot ongerustheid : in Florida kan een collectieve klacht voortaan leiden tot een collectieve schadeloosstelling, wat veel meer zou kosten dan individuele vergoedingen. De tabakindustrie kan in beroep gaan, maar de uitslag is ook hier twijfelachtig. Het aandeel is goedkoop, maar kopen doen we momenteel niet. Hoewel de juridische problemen bijna uitsluitend de Amerikaanse tabakverkoop (30 % van de winst van de groep) bedreigen en de andere activiteiten goede vooruitzichten hebben, blijven de risico's groot. Houden in afwachting van meer klaarheid op juridisch vlak.

PHILIP MORRIS (in USD)

Het akkoord dat eind 98 met de staten bereikt werd, heeft niet alle juridische problemen weggewerkt. Houden.

Deel dit artikel