Analyse
Openbaar omruilbod van Suez op aandlen Tractebel 18 jaar geleden - maandag 18 oktober 1999

OPENBAAR OMRUILBOD VAN SUEZ OP AANDELEN TRACTEBEL

Zoals bekend doet de Franse groep SUEZ Lyonnaise des Eaux (SLE) een openbaar bod tot omruiling (OBO) op de aandelen Tractebel. We raden u aan erop in te gaan. We vinden de voorgestelde prijs correct en SLE heeft bovendien vrij aardige perspectieven.

Concreet

· Het OBO van SLE op Tractebel loopt tot en met 26 oktober.
· Elk aandeel Tractebel met de coupons nr. 33 tot 60 aangehecht, geeft recht op één aandeel SUEZ Lyonnaise des Eaux en één VV-strip SLE plus een bedrag van 16 euro (645,44 frank) in baar geld. Door die VV-strip kunt u vanaf volgend jaar het dividend op uw aandelen SLE innen met verminderde voorheffing. Er wordt in dat geval slechts 15 % voorheffing afgehouden en geen 25%. Voorts bestaat ook de mogelijkheid om, zoals voor alle Franse aandelen, te genieten van een fiscaal voordeel onder de vorm van een "avoir fiscal".
· De aandelen SLE en de VV-strips kunt u laten bijschrijven op een effectenrekening, maar u kunt ook om de materiële levering ervan vragen. In dat laatste geval krijgt u ze onder de vorm van certificaten met coupon nr. 3 en volgende aangehecht.
· Als u om de materiële levering vraagt, moet u uiteraard de wettelijke leveringstaks van 0,2 % betalen. Voor de rest is de omruiloperatie normaal gratis. Mocht uw financiële tussenpersoon er toch kosten voor aanrekenen, dan kunt u zich wenden tot de loketinstellingen : Fortis Bank, BBL, KBC, Gemeentekrediet, Petercam, Bank Degroof, Artesia en Bacob. In Luxemburg is BGL de loketinstelling, in Nederland zijn het ING en Fortis Bank NL.
· Ruimere informatie rond het OBO en het prospectus kunt u gratis aanvragen op het nummer 0800/25.125. Voorts liet SLE weten dat ze regionale vergaderingen zal organiseren om meer uitleg te geven over de fiscale behandeling van de aandelen. Dat gebeurt in Luik op 20 oktober, in Antwerpen op 21 oktober, in Namen op 22 oktober en in Brussel op 23 oktober.

Deel dit artikel