Analyse
Mitiska 18 jaar geleden - maandag 4 oktober 1999

MITISKA - Winstraming teruggeschroefd

De sinds juni beursgenoteerde investeringsmaatschappij MITISKA (29 EUR, 1 170 BEF) spitst zich toe op participaties in gespecialiseerde Europese detailhandels, zoals Brantano (schoenen), Carpetland, AS Adventure (outdoorsporten) en Ceramega (tegelvloeren en parket). In het eerste semester steeg de omzet met 5,7 %, maar de winst vóór uitzonderlijke resultaten ging achteruit. Brantano was de enige participatie die tot de winst bijdroeg, de rest was verlieslatend. Voor heel 99 verlagen we ons winstcijfer van 0,86 EUR per aandeel naar 0,74 EUR. Brantano zal het nog goed doen, maar Carpetland zal de vooropgestelde groei o.i. niet halen. Het management heeft ongetwijfeld ervaring met het rendabiliseren van kleinhandelsondernemingen, met Brantano als grootste succes. MITISKA beschikt over een mooi pakket liquiditeiten (1,5 miljard BEF), maar het lijkt ons een moeilijke opgave om een andere (eventueel nieuwe) participatie tot op hetzelfde rendabiliteitsniveau te tillen. Participaties met een meerwaarde verkopen zit er voor de komende 2 à 3 jaar ook niet in. Carpetland zit in een heroriënteringfase en AS Adventure en Ceramega staan nog aan het begin van de weg. Blijft Brantano, maar dat is hetzelfde als de kip met de gouden eieren slachten... Wat Net Fund Europe betreft, een fonds waarvan MITISKA bijna 27,9 % bezit en dat in internetaandelen belegt, dat zal in toekomst ongetwijfeld voor mooie inkomsten zorgen, maar we mogen toch niet vergeten dat het slechts ongeveer 3 % van de portefeuillewaarde uitmaakt. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar we zouden het niet kopen. Houden mag.

MITISKA/BRANTANO

De goede resultaten van Brantano (18/8) hebben de koers van Mitiska (vet, basis 100) gewekt. Niet kopen.

Deel dit artikel