Analyse
GIB 18 jaar geleden - maandag 4 oktober 1999

GIB - Tegenvallende resultaten

Bij distributiegroep GIB (39,75 EUR; 1 604 BEF) lag de omzet in het eerste semester (per 31/7) slechts 1,4 % hoger dan in dezelfde periode van 98, terwijl de winst, vóór uitzonderlijke elementen, met ruim 7,5 % achteruitboerde. Rekening houdend met de eenmalige meerwaarden, verdubbelde de winst bijna. De zwakke resultaten waren opnieuw te wijten aan de GB-Group, die de supermarkten en hypermarkten overkoepelt. Verwacht wordt dat de rendabiliteit in deze afdeling pas de komende 2 à 3 jaar zal verbeteren. Of de eind augustus aangekondigde fusie van het Franse Promodès, dat 27,5 % bezit in GB-Group, met het eveneens Franse Carrefour dit rendabiliseringsproces aanzienlijk kan versnellen, betwijfelen we sterk. Het grote probleem blijft de hoge loonkost. Het zopas afgesloten akkoord met de vakbonden moet de supermarktdochter echter opnieuw wat ademruimte geven en een besparing van 5 % op de loonkosten opleveren. Een stap in de goede richting, maar of dit voldoende zal zijn om de rendabiliteit op langere termijn op te krikken blijft een vraagteken. De magere halfjaarresultaten wijzen erop dat het herstel in de belangrijkste tak van de GIB-groep nog steeds nauwelijks of geen realiteit is. We stellen onze winstverwachtingen voor dit (1999-2000) en volgend (2000-2001) boekjaar dan ook naar beneden bij tot respectievelijk 1,20 EUR en 1,55 EUR per aandeel (voorheen 1,50 en 1,80 EUR). Het aandeel is correct gewaardeerd maar blijft o.i., ondanks het wat speculatieve tintje (volledige overname door Promodès-Carrefour ?) te mijden als langetermijnbelegging.

GIB

De koers lijdt al jaren onder de zwakke resultaten en de voortdurende herstructureringen. Niet kopen.

Deel dit artikel