Analyse
Eurodisney 18 jaar geleden - maandag 18 oktober 1999

EURODISNEY: 2e park in Parijs, winstprognose verlaagd

Het Franse EURODISNEY (1,31 EUR; 53 BEF) baat het recreatiepark Disneyland Paris (51 % van de omzet) en 7 themahotels (41 %) uit. De groep heeft voor april 2002 de opening van een tweede park, naast het eerste, aangekondigd. Vanaf 2003 worden er zo'n 4,5 miljoen bezoekers verwacht, waardoor de volledige hotelcapaciteit zou benut worden. Bovendien zouden er schaalvoordelen moeten spelen. Deze operatie zal deels met een kapitaalverhoging gefinancierd worden en het feit dat de moedermaatschappij, het Amerikaanse Walt Disney, van plan is daarop in te tekenen, is een teken van vertrouwen. Ook zal de kapitaalverhoging de winst per aandeel de komende twee jaar serieus doen verwateren. Aangezien de operatie voor de rest gefinancierd wordt met leningen, zal de reeds enorme schuldenlast bovendien nog toenemen. En ten slotte moet EURODISNEY, na een onderbreking van 5 jaar, vanaf dit boekjaar (99/2000) opnieuw royalties betalen aan zijn moedermaatschappij. We verlagen onze winstramingen voor 98/99 tot 0,016 EUR per aandeel (-12 %) en voor 99/2000 tot 0,023 EUR (vóór uitzonderlijke elementen). Met de opening van het nieuwe park zal de winst o.i. niet beduidend vermeerderen. De groep heeft erg veel schulden en elke poging om de rendabiliteit te verbeteren zal o.i. teniet gedaan worden door de zwaardere verplichtingen tegenover Walt Disney. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar we zouden het niet kopen.

EURODISNEY

De kapitaalverhoging en de toename van de schuldenlast riskeren de koers onder druk te zetten. Niet kopen.

Deel dit artikel