Analyse
Quick 18 jaar geleden - maandag 20 september 1999

QUICK - Lichte winst in 1e semester

Ondanks de dioxinecrisis en de Coca-Colaperikelen slaagde fastfoodketen QUICK (34,65 EUR; 1 398 BEF) erin om het nulresultaat van het eerste semester 98 in de eerste helft van 99 op te krikken tot 0,59 EUR winst per aandeel. De verkopen stegen met 8,5 %. Volgens QUICK zijn de betere resultaten toe te schrijven aan herstelmaatregelen, de heropleving van de consumptie in België en Frankrijk, investeringen in promotie, de lancering van een nieuw gamma ("Long Burger"), een betere kostenbeheersing en lagere intrestlasten. Voor de tweede helft van het jaar verwacht QUICK een minder spectaculaire groei aangezien het tweede semester van 98 reeds een mooi herstel liet zien. Voor de komende 18 maanden plant de groep de opening van 50 nieuwe restaurants. Voorts wordt actief gezocht naar nieuwe groeikansen en partners ook buiten de Benelux en Frankrijk (o.a. Italië). In Nederland daarentegen, waar de activiteiten verlieslatend blijven, worden de groeiplannen voorlopig in de koelkast gestopt. Ondanks de ambitieuze plannen en het optimisme van de nieuwe topman, schatten we het groeipotentieel van QUICK eerder matig in. We behouden onze winstschattingen voor 99 en 2000 op 1,55 EUR en 1,90 EUR per aandeel. Het aandeel is goedkoop, maar we zouden het niet kopen. Houden mag.

QUICK / BEL 20

Quick (vet, basis 100), de groeier van weleer kan al jaren de beurstrend niet meer volgen. Houden, niet kopen.

Deel dit artikel