Analyse
Immobel 18 jaar geleden - maandag 20 september 1999

IMMOBEL - Winstval in eerste semester

Tijdens de eerste 6 maanden viel de winst van IMMOBEL (67,30 EUR; 2 715 BEF) met 56 % terug. Volgens de onderneming mag men daaruit geen besluiten trekken aangaande het jaarresultaat. Ze verwacht in het tweede semester immers een fikse toename van de inkomsten (oplevering en verkoop of verhuur van nieuwe gebouwen). Voor 6 van de 11 projecten die eind augustus in België in de steigers stonden werd al een koper of huurder gevonden. In Boedapest werd in september een deel van het in opbouw zijnde winkelcentrum ingehuldigd. De rest wordt nog vóór het einde van het jaar opgeleverd. De groep gaat er, op grond van de huidige stand van zaken, vanuit dat het goede resultaat van 98 zal benaderd worden. Niettemin verlagen wij onze winstramingen van 5,3 EUR per aandeel naar 4,75 EUR voor 99 en van 5,5 EUR naar 4,95 EUR voor 2000. Het aandeel is goedkoop, maar, omwille van de te sterk fluctuerende resultaten, die bovendien nauwelijks of geen groeitrend vertonen, zijn we geen koper. Geef de voorkeur aan vastgoedcertificaten of een vastgoedbevak zoals PeriFund. Wie Immobels heeft, houdt ze voorlopig best bij. Twee grote aandeelhouders waaronder Tractebel met 31 % willen hun participatie verkopen en IMMOBEL zou een alliantie bestuderen met een Duitse vastgoedgroep...

Deel dit artikel