Analyse
Electrabel / Tractebel 18 jaar geleden - maandag 27 september 1999

ELECTRABEL - Halfjaarrresultaten / TRACTEBEL - Halfjaarresultaten zoals verwacht

De elektriciteitsproducent en -distributeur ELECTRABEL (339,5 EUR; 13 695 BEF) zag zijn winst in het eerste semester, uitzonderlijke elementen inbegrepen (hoofdzakelijk de meerwaarde op de participatie in PetroFina n.a.v. het bod van Total) met 25 % stijgen. Houden we geen rekening met de uitzonderlijke resultaten, dan bedraagt de groei 3,9 %, o.m. dankzij een nieuwe toename van de productiviteit en de verdere afbouw van de (reeds lage) schuldenlast. De omzet liep met 1,9 % terug omwille van de prijsdalingen (lagere elektriciteitstarieven en weerslag van de lagere prijzen van brandstoffen). Sinds september werden er nieuwe tariefverlagingen opgelegd door het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas en de komende jaren zullen er nog volgen. ELECTRABEL zou niettemin in staat moeten zijn om ze makkelijk het hoofd te bieden dankzij de daling van de afschrijvingslast van de kerncentrales (goed voor 55 % van de productie van de groep). We behouden onze winstraming voor heel 99 op 14,95 EUR per aandeel. Wat de effecten van de liberalisering van de elektriciteitssector betreft, verlopen de zaken eerder goed voor ELECTRABEL. De trading (aan- en verkoop van elektrische stroom) evolueert erg positief en tot nu toe kende de groep maar één tegenslag : vanaf 2001 zal ze nog maar 50 % van de elektriciteit voor de Antwerpse vestiging van BASF mogen leveren. Deze inkomstenderving zal echter ruimschoots gecompenseerd worden door een aantal contracten in Luxemburg, Italië, Nederland en Duitsland.
De holding Tractebel (170,8 EUR; 6 890 BEF) die 38,62 % van ELECTRABEL bezit, realiseerde eveneens een mooie meerwaarde op haar aandelen PetroFina. De winst nam met 131 % toe. Uitzonderlijke elementen niet meegerekend, steeg de winst (voor 67,3 % afkomstig van ELECTRABEL) met 10,3 %. Dat was alweer te danken aan de internationale expansie van de groep via haar filialen Electricité et Gaz International (EGI) en Fabricom (technische installaties en diensten van openbaar nut). Hun bijdrage tot de winst steeg met resp. 63 en 50 %. De resultaten komen overeen met onze verwachtingen en we behouden onze winstprognose voor 99 op 5,95 EUR per aandeel.
Traditioneel wordt ELECTRABEL zowat met een obligatiebelegging gelijkgesteld. De koersstijging van de laatste 12 maanden en de daaruit voortvloeiende daling van het dividendrendement hebben wat aan dat imago geknabbeld. Toch blijft het aandeel volgens ons correct gewaardeerd. Bovendien heeft het aandeel een speculatief tintje : voor het einde van het jaar maakt het directiecomité van Tractebel bekend welke besluiten er moeten getrokken worden uit het "industrieel plan". Zeker houden.
Op Tractebel werd een omruilbod uitgebracht door het Franse Suez Lyonnaise des Eaux (156,2 EUR; 6 301 BEF). De geboden prijs lijkt ons correct. U mag op het bod ingaan. We komen op de praktische schikkingen terug zodra ze bekend zijn.

ELECTRABEL

Het bod van Suez op Tractebel doet de speculatiemolen rond Electrabel
weer volop draaien. Houden.

Deel dit artikel