Analyse
Dexia GK 18 jaar geleden - maandag 20 september 1999

DEXIA GK - Bod op Dexia France + uitstekende halfjaarresultaten

De Belgisch-Franse bankgroep Dexia kondigde een grondige reorganisatie van haar structuur aan. De Belgische poot DEXIA GK (146,80 EUR; 5 922 BEF) gaat via een omruilbod samensmelten met haar Franse evenknie Dexia France ten einde mogelijke allianties met andere bank- en verzekeringsgroepen te vergemakkelijken. Momenteel onderhandelt de Dexia-groep bijv. met de Franse Société Générale over een nauwere samenwerking met diens dochter Crédit du Nord. Dexia wil immers zoals in België met het Gemeentekrediet ook in Frankrijk over een distributienet voor haar producten beschikken. Wellicht is in een later stadium een fusie tussen Dexia en Société Générale niet uitgesloten. Overigens stelde dit ophefmakende nieuws de uitstekende halfjaarresultaten van Dexia in de schaduw. De winst steeg met maar liefst bijna 26 % en ook voor het hele jaar worden groeicijfers van 20 à 25 % vooropgesteld. Doordat er bij de overname van BIL nieuwe aandelen uitgegeven werden, valt de groei van de winst per aandeel lager uit. Wij trekken onze prognose voor dit jaar op van 9,3 EUR naar 9,65 EUR. Voor 2000 tippen we op 10,65 EUR (10,2 EUR voordien). Wij schatten de effecten van de reorganisatie van Dexia positief in (betere zichtbaarheid op de markten; in plaats van twee aandelen komt er nu één met een veel groter gewicht). Het aandeel blijft goedkoop en koopwaardig.

DEXIA GK / DEXIA FRANCE

Het nieuws over de fusie tussen Dexia France en Dexia GK (vet) gaat de koers naar elkaar doen groeien.

Deel dit artikel