Analyse
CBR 18 jaar geleden - maandag 13 september 1999

CBR - Beter dan verwacht halfjaarresultaat

In het eerste semester is de winst van cementgroep CBR (87,90 EUR; 3 546 BEF) met 50 % gestegen. Daarin zit de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van een niet-strategische participatie. Als we daar geen rekening mee houden komt de winstgroei op 35 %. Dit beter dan verwachte resultaat kwam er dankzij de hogere rendabiliteit op de West-Europese markten en vooral de goede gang van zaken in Noord-Amerika. Voor heel 99 trekken we onze winstverwachting op tot ongeveer 7,5 EUR per aandeel (6,75 EUR voordien). We houden daarbij rekening met de bijdrage van het Zweedse Scancem, waarvan CBR 50 % verwierf en met de kapitaalverhoging die de groep doorvoert om deze overname te financieren. Deze operatie waarop alleen CBR-hoofdaandeelhouder Heidelberger Zement zou intekenen is geen goede zaak voor de kleine aandeelhouders. Ze brengt immers een serieuze verwatering van de winst per aandeel over 2000 met zich. De gevolgen waren minder erg geweest indien CBR de overname met leningen zou gefinancierd hebben, wat gezien de beperkte schuldenlast van de groep o.i. makkelijk kon. Volgens onze (voorlopige) berekeningen zou die terugvallen tot 6,4 EUR per aandeel, tegen 7,9 EUR vóór de kapitaalverhoging. De halfjaarresultaten bevestigen dat CBR met zijn voorzichtige strategie op de goede weg zit, maar de voorwaarden van de overname van Scancem zijn o.i. nadelig voor de kleine aandeelhouder. Het aandeel blijft goedkoop, maar voorlopig zijn we geen koper meer. Houden mag.

CBR/HEIDELBERGER ZEMENT

Terwijl de overname van Scancem de koers van HZ deed opwippen, blijft CBR (vet, basis 100) hangen. Houden.

 

 

Deel dit artikel