Analyse
Tractebel-Electrabel-SLE 18 jaar geleden - maandag 23 augustus 1999

TRACTEBEL/ELECTRABEL/SUEZ LYONNAISE DES EAUX - Omruilbod op Tractebel

De Franse groep Suez Lyonnaise des Eaux (SLE; 156,9 EUR; 6 329 BEF), die via de Generale Maatschappij van België (GMB) 50,8 % van het kapitaal van de Belgische energiegroep TRACTEBEL bezit, zal in de 2de helft van september een bod uitbrengen op de resterende aandelen van TRACTEBEL. SLE biedt voor 1 aandeel van TRACTEBEL 1 nieuw aandeel SLE + 16 EUR. Op basis van de koersen van woensdag jongstleden, net voor noteringen na een verdachte toename van de verhandelde volumes werden geschorst, komt dat neer op een premie van zowat 20 %. Behalve het financiële aspect wil SLE met dit bod in de eerste plaats vermijden dat haar belang in TRACTEBEL onder de 50 % zakt, als TRACTEBEL in de toekomst overnames doet of allianties aangaat ter realisatie van haar internationale ambities in de energiesector waar door de liberalisering in Europa de concentratie wellicht sneller zal gaan dan verwacht. Anderzijds ziet TRACTEBEL, dat vanuit Brussel zal blijven geleid worden, zich bevestigd in zijn rol van energiepool van de groep door de inbreng van het Franse Elyo dat nu onder de rechtstreekse controle van GMB staat. Wat zal er gebeuren met Electrabel (310 EUR; 12 505 BEF) en Distrigas (1 190 EUR; 48 004 BEF) die nu voor resp. 39,9 % en 41,6 % in handen zijn van TRACTEBEL? Hun lot zal pas eind 99 bezegeld worden als het directiecomité van TRACTEBEL "de besluiten van haar ambitieus industrieel plan" voorlegt. Dit plan onderzoekt namelijk welke structuur het meest aangepast is teneinde belangenconflicten te vermijden en te profiteren van de mogelijke synergieën tussen de verschillende takken van de groep in het kader van de internationale expansie van Electrabel en Distrigas. Niettemin is het reeds duidelijk dat er door het overnamebod op TRACTEBEL nu meer scenario's mogelijk zijn dan vroeger. De samenvoeging van de energieactiviteiten van TRACTEBEL met die van haar 2 dochters lijkt nu wel meer waarschijnlijk, in die zin dat het voor SLE nu niet meer automatisch het verlies van de controle over TRACTEBEL zou betekenen. Tegelijkertijd lanceerde SLE een overnamebod op haar 70,8 %-dochter SITA (8 SLE voor 5 aandelen of 240 EUR in contanten) en op het Amerikaanse United Water Resources in de VS waarin ze nu een belang van 32,9 % heeft. Al deze operaties lijken ons een goede zaak voor SLE en kaderen in haar strategie die gericht is op de ontwikkeling van haar beloftevolle kernactiviteiten, energie, milieu en water. Wij behouden onze winstschattingen voor SLE op 7,9 EUR per aandeel in 99, voor 2000 trekken we ze op tot 8,9 EUR. De prijs die SLE voorstelt voor TRACTEBEL, lijkt ons correct. U mag ingaan op het bod. SLE blijft koopwaardig. De geplande operaties vereenvoudigen de structuur van de groep. De positieve impact op de winst per aandeel zal nog versterkt worden door haar terugkoopprogramma van eigen aandelen. Distrigas is te behouden. Electrabel mag speculatief gekocht worden.

TRACTEBEL/SUEZ LYONNAISE

De koers van Tractebel (vet) heeft zich snel aangepast aan het bod van Suez Lyonnaise. Ga in op het bod.

Deel dit artikel