Analyse
Sipef 18 jaar geleden - maandag 12 juli 1999

SIPEF - Forse verlaging Indonesische exporttaks

De verlaging van de Indonesische exporttaks op palmolie begin juni van 40 naar 30 % en begin juli van 30 naar 10 % betekent goed nieuws voor SIPEF (125 EUR; 5 042 BEF). De holding, gespecialiseerd in de uitbating van plantages (palmolie, rubber, thee, ananas...) realiseert immers zowat 62 % van haar omzet in palmolie, waarvan het grootste deel in Indonesië gewonnen wordt. Minder goed nieuws is dat de palmolieprijs sinds begin dit jaar naar een dieptepunt gezakt is (zie grafiek) door een overaanbod op de wereldmarkt (forse stijging van de productie en toevloed van Indonesische palmolie door forse daling van exporttaks). Bij het huidige prijsniveau zijn de winstmarges nagenoeg uitgehold. Niettemin verwacht de groep voor het eerste semester beduidend betere resultaten dan vorig jaar. De palmolieplantages in Ivoorkust en Papoea Nieuw-Guinea, goed voor ruim 1/3 van Sipefs palmolieproductie kunnen op basis van vroeger afgesloten contracten vrijwel hun hele jaarproductie tegen 700 USD per ton verkopen. Daarnaast profiteert de groep van de sterke dollar (waarin de verkoop gebeurt) en van de devaluatie van enkele exotische munten (waarin de kosten uitgedrukt zijn). Met het oog op de langere termijn blijft SIPEF investeren in plantages en nieuwe fabrieken (voor thee in Vietnam bijv.). Bovendien werd het fruitassortiment uitgebreid met sinaasappelen, mango's en druiven. De resultaten op langere termijn zijn moeilijk in te schatten, want afhankelijk van heel wat factoren waarop de onderneming weinig vat heeft. Zo zal 99 wellicht opnieuw een goed jaar worden, maar voor 2000 hangt veel af van de evolutie van de grondstoffenprijzen, in het bijzonder palmolie. Het aandeel is goedkoop, maar als goede huisvader blijven we liever nog wat aan de zijlijn. Durvers mogen een gokje wagen op goede halfjaarcijfers begin september.

PALMOLIEPRIJS

Sipef zou volgend jaar kunnen lijden onder de daling van de palmolieprijs (in USD). Alleen voor speculanten.

 

 

Deel dit artikel