Analyse
Deutsche Bank 19 jaar geleden - maandag 12 juli 1999

DEUTSCHE BANK - Herziening strategie in Europa

DEUTSCHE BANK (BD; 66,80 EUR; 2 695 BEF), de grootste bank ter wereld sedert de overname van de Amerikaanse zakenbank Bankers Trust, stelt haar strategie in Europa bij. In den beginne mikte ze vooral op groei via overnames (bijv. Crédit Lyonnais Belgium), maar daarbij stootte ze op het verzet van de lokale banken die steun kregen van de overheid (o.m. in Frankrijk). Daarom opteert DB nu eerder voor samenwerkingsakkoorden en minderheidsparticipaties. Zo sloot ze in Spanje een alliantie met de post en nam ze in Italië participaties in Banca Commerciale Italiana (4,5 %) en in Cariasti (20 %). In Duitsland zou er een toenadering kunnen komen tussen de verschillende Landesbanken, wat een gunstig effect zou hebben op de rentemarge (verschil tussen de geïnde intresten op uitstaande kredieten en de uitbetaalde op deposito's). Door deze operatie zou de concurrentie op de rente immers verminderen. De integratie van Bankers Trust lijkt dan weer moeilijker te verlopen dan verwacht. Zo is er een aantal personeelsleden opgestapt (waaronder de vroegere directeur-generaal) en wellicht volgen er nog. DB heeft wat problemen om zijn netwerk uit te breiden. Ook de integratie van Bankers Trust verloopt niet rimpelloos. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar we zouden het nu niet kopen. Houden mag.

Deel dit artikel