Analyse
Cobepa 18 jaar geleden - maandag 5 juli 1999

COBEPA - Voorlopige halfjaarresultaten

COBEPA (65,75 EUR; 2 652 BEF) maakte als eerste Belgische onderneming (voorlopige) resultaten over het eerste semester bekend. De winst zou verdubbeld zijn, hoofdzakelijk dankzij de meerwaarden op o.m. verzekeraar Aegon, mobilofoonoperator Mobistar en Bank Artesia. Nu reeds ligt het bedrag aan gerealiseerde meerwaarden hoger dan in het ganse boekjaar 98. We trekken onze winstramingen dan ook op tot zowat 6,4 EUR per aandeel (5,4 EUR voordien). Probleem is wel om dat geld op een behoorlijke manier te herbeleggen, te meer daar er nog voor zowat 1,8 miljard EUR aan latente (mogelijke, maar nog niet gerealiseerde) meerwaarden op de portefeuille zouden zitten. COBEPA gaat dan ook Paribas Deelnemingen verder uitbouwen. Dit meest dynamische filiaal van de groep is actief in Nederland waar de investeringsprojecten doorgaans omvangrijker zijn. In de toekomst zal het accent vooral liggen op jonge groeiondernemingen, eerder dan op traditionele familiebedrijven. De overnamestrijd rond Paribas, hoofdaandeelhouder van COBEPA, doet vragen rijzen over de toekomst van de Belgische onderneming, die niet direct te plaatsen is binnen het BNP-project. Ons inziens zal er echter nog heel wat tijd overheen gaan voordat er over haar lot beslist wordt, te meer daar het een rendabele onderneming is, met een duidelijke strategie en een solide financiële structuur. Het aandeel is correct gewaardeerd, maar we zouden het nu niet kopen omdat het verschil tussen de koers en de werkelijke waarde van het aandeel slechts iets meer dan 8 % bedraagt, wat veel minder is dan gewoonlijk. Houden.

COBEPA

Het verschil tussen de koers en de werkelijke waarde is kleiner dan in het verleden. Niet kopen, houden.

 

 

Deel dit artikel