Analyse
Refugium 19 jaar geleden - dinsdag 15 juni 1999

REFUGIUM - Ingrijpende gebeurtenissen, directeur neemt ontslag

• Verzorgingsdiensten
• Frankfurt (Euro.NM)
• 16,7 EUR; 32,66 DEM

De laatste weken is er heel wat veranderd bij REFUGIUM. De Duitse beheerder van bejaardencentra heeft ongeveer de helft van zijn marktkapitalisatie verloren door een hele reeks ongunstige berichten over het bedrijf. Het begon allemaal eind mei toen REFUGIUM een onverwacht verlies bekend maakte van 3,2 miljoen DEM voor het eerste kwartaal (ter vergelijking: in de twee laatste trimesters van 1998 was er nog een winst van 2,8 miljoen DEM). Oorzaken zijn onder meer de gestegen opstartkosten voor de vele pas overgenomen centra, de hogere vaste personeelskosten in het hoofdkantoor en het wegvallen van de inkomsten uit vastgoedverkopen. Dat verlies was de reden voor ons verkoopadvies (ER 37).
Intussen staan we ook sceptisch tegenover andere acties. Zo deelde het bedrijf mee dat de meeste van zijn vastgoedverkopen niet naar externe institutionele investeerders gingen zoals gepland, maar naar de algemene directeur van REFUGIUM, Mr. Kostrewa. Die richtte hierom een nieuw bedrijf op, Pako. Het werd gefinancierd door Kostrewa die al (!) zijn Refugiumaandelen verkocht om Pako het nodige bedrijfskapitaal te verschaffen.
Het is logisch dat deze actie van Kostrewa, directeur van REFUGIUM én van Pako, leidde tot een belangenconflict. Wie kan immers garanderen dat de transacties tussen REFUGIUM en Pako volgens de juiste marktprijs gebeuren ?
Het probleem is intussen opgelost: op 2 juni heeft Kostrewa het voorbeeld gevolgd van zijn twee onderdirecteurs die in de laatste maanden ontslag namen. Maar daardoor is het bedrijf nu in handen van twee nieuwkomers die pas onlangs zijn aangetrokken ter vervanging van de twee onderdirecteurs. Bovendien blijft de dubieuze relatie tussen Pako en REFUGIUM bestaan omdat REFUGIUM onlangs heeft aangekondigd dat het een deel van de Pako-aandelen die Kostrewa bezat, zal kopen (de overige aandelen van Kostrewa worden gekocht door Gold-Zack). Daarvoor zal REFUGIUM wellicht een beroep doen op de cash die het net verzameld had na de uitgifte van 2 miljoen nieuwe aandelen, tegen 15 EUR per aandeel (het totaal aantal aandelen bedraagt nu 9 miljoen). Bovendien heeft REFUGIUM laten weten dat het (tijdelijk ?) zijn groeiplan schrapt om dit jaar het aantal centra te verdubbelen van 51 naar 100. Daarnaast is ook het project REFUGIUM 2000 in de koelkast gezet, dat bijkomende diensten aanbood aan bejaarden.

REFUGIUM is niet meer hetzelfde bedrijf als enkele weken geleden. De laatste tijd is het erg moeilijk om meer informatie los te krijgen van het bedrijf. Tot we meer duidelijkheid krijgen, vermijden we liever verder risico en herhalen we ons VERKOOPadvies.

KOERSEVOLUTIE REFUGIUM IN EUR

Deel dit artikel