Analyse
Popular 19 jaar geleden - maandag 21 juni 1999

POPULAR - Kwartaalresultaten

Banco POPULAR (70,15 EUR) beperkt haar activiteiten tot Spanje waar ze met een kleine 2000 kantoren het hele land bestrijkt. Ze mikt op een traditioneel cliënteel dat de bank trouw blijft en geeft zo goed als geen geld uit aan reclame en promotie-acties. Van elke 100 peseta inkomsten geeft POPULAR er slechts 40 weer uit. Dat is veel minder dan het gemiddelde (60) bij de andere banken. De al erg zuinige bank kan dus nog moeilijk meer op de kosten beknibbelen. Rekening houdend met het voorzichtige beleid van de bank verwachten we voor de komende maanden een gestage maar beperkte groei.
POPULAR heeft wel een goed eerste kwartaal achter de rug, want het boekte daarin 13 % meer winst dan in dezelfde periode van het jaar voordien.. Dat was vooral te danken aan een toename met 12 % van de toegestane leningen en aan een drastische vermindering van de twijfelachtige kredieten. Het aandeel is correct gewaardeerd en hoort thuis in de portefeuille van de "goede huisvader". Geruchten over fusies met andere Spaanse banken zoals BBV en Argentaria kunnen eventueel nog voor een koersopstoot zorgen. Houden.

POPULAR

Na een moeilijk 98 beginnen de zaken weer te lopen. Gematigde maar regelmatige groei. Houden.

 

 

Deel dit artikel