Analyse
Kapitaalverhoging bij Creyf's 19 jaar geleden - maandag 14 juni 1999

KAPITAALVERHOGING BIJ CREYF'S

In het licht van de overname van het Nederlandse Content voert CREYF'S een kapitaalverhoging door. Die loopt in principe voor bestaande aandeelhouders tot en met 18 juni en voor niet-aandeelhouders tot en met 25 juni, maar de intekenperiode kan vervroegd worden afgesloten op 16 juni. CREYF'S heeft zeer goede perspectieven, maar de koers houdt daar al ruimschoots rekening mee. Als u geen aandelen CREYF'S hebt laat u daarom best de kapitaalverhoging links liggen. Als u al aandelen CREYF'S hebt, mag u intekenen op de nieuwe aandelen, want op die manier wordt u niet het slachtoffer van "winstverwatering" die optreedt omdat de winst over meer aandelen moet worden verdeeld. Voor elk nieuw aandeel plus bijhorende VV-strip zult u tussen de 18,75 en de 23 euro moeten betalen. Tegelijk moet u dan ook tussen de 4 en de 8 (afhankelijk van het aantal intekeningen op de nieuwe aandelen) coupons nr. 2 binnenbrengen. Het precieze aantal zal worden bepaald op basis van de belangstelling voor de nieuwe aandelen. Om kosten te vermijden laat u de operatie best uitvoeren bij Generale Bank, KBC Securities, ABN-AMRO Rothschild of Petercam.

Deel dit artikel