Analyse
General Motors kent aandelen Delphi toe 19 jaar geleden - maandag 14 juni 1999

GENERAL MOTORS KENT AANDELEN DELPHI TOE

Zoals bekend heeft autoconstructeur GENERAL MOTORS, zijn filiaal Delphi, dat actief is in de bouw van autouitrustingen, naar de beurs van New York gebracht. Als aandeelhouder van GENERAL MOTORS hebt u nu ook recht op nominatieve aandelen Delphi.

Concreet

· Als uw aandelen GENERAL MOTORS op een effectenrekening staan, moet u vóór 15 september aan uw bankier laten weten of u al dan niet geïnteresseerd bent in de aandelen Delphi. Als dat het geval is, zal de instelling die uw aandelen in bewaring houdt, u voor elk aandeel GENERAL MOTORS in uw bezit 0,69893 aandelen Delphi toekennen en zich om alle formaliteiten - met inbegrip van de afhouding van 25 % roerende voorheffing - bekommeren.
· Als u in het materiële bezit bent van certificaten die de aandelen GENERAL MOTORS vertegenwoordigen en op de Brusselse beurs noteren, dan moet u de coupons nr. 189 ervan vóór 15 september binnenbrengen bij uw financiële tussenpersoon. Voor elke 20 coupons nr.189 hebt u dan recht op 14 nominatieve aandelen Delphi plus een nog nader te bepalen bedrag in baar geld.

Ons advies

In principe raden wij u aan van uw recht op aandelen Delphi gebruik te maken. Dit filiaal van GENERAL MOTORS zal immers op wereldvlak een toonaangevende rol vervullen in de sector van de auto-uitrustingen en heeft mooie toekomstperspectieven. Voor sommigen onder u kunnen de praktische bezwaren die uit deze operatie voortvloeien echter een serieuze doorn in het oog zijn. Zo zijn de aandelen Delphi niet materieel leverbaar en zijn het allemaal aandelen op naam. U bent dus verplicht ze op een effectenrekening te plaatsen. Dat ze enkel in New York noteren, betekent dan weer dat u bij een latere verkoop meer kosten zult moeten betalen. U moet ook rekening houden met de administratieve kosten en met de roerende voorheffing van 25 % en de beurstaks van 0,17 %. Die worden geheven op basis van een initiële waarde van Delphi van 19,96875 dollar. Dat betekent concreet dat u per aandeel Delphi een bedrag van 5,33 dollar moet betalen. Als u vindt dat dit alles te zwaar doorweegt, houdt u beter gewoon uw coupons nr. 189 bij. De niet gebruikte coupons zullen immers na 15 september worden verkocht en de opbrengst daarvan is dan, na afhouding van de kosten, voor u bestemd.

Deel dit artikel