Analyse
Putwarrants bij Cobepa 19 jaar geleden - maandag 10 mei 1999

PUTWARRANTS BIJ COBEPA

Coupons nr.7 van Cobepa geven u tot 10 juni het recht een gedeelte van uw Aandelen te verkopen tegen 74 EUR per stuk. Wij raden u echter aan dat niet te doen en uw coupons nr. 7 zo snel mogelijk op de beurs te verkopen, op voorwaarde dat u er voldoende in uw bezit hebt.

Waarover gaat het ?

De holding Cobepa (zie ook rubriek "Aandelen") zit op een berg liquiditeiten en wendt een gedeelte daarvan aan om eigen Aandelen in te kopen. Cobepa biedt de aandeelhouders dus de kans een deel van hun Aandelen te verkopen. Ze doet dat door middel van een putwarrant. Zo'n putwarrant wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 7. Als u de warrant uitoefent, bieden 20 coupons nr. 7 het recht één aandeel Cobepa te verkopen tegen de vaste prijs van 74 EUR per stuk. Om u de kans te geven precies 20 coupons nr. 7 te verwerven, noteren die coupons tot en met 10 juni op de beurs van Brussel.

Wat moet u doen ?

• Als u van plan was om uw Aandelen Cobepa hoe dan ook te verkopen, is de mogelijkheid om dat via de coupons nr. 7 te doen, aardig meegenomen omdat u op die manier verzekerd bent van een prijs van 74 EUR per stuk.
• Wij raden echter aan het aandeel Cobepa te houden. Als u niet over een grote hoeveelheid Aandelen Cobepa beschikt, heeft het dus geen zin de warrant uit te oefenen, ook niet al zou u achteraf goedkopere Aandelen Cobepa zou kunnen inkopen. De kosten zouden in dat geval wellicht uw mogelijke winst tenietdoen.
• We raden u daarom aan uw coupons nr.7 van Cobepa, die tot 10 juni op de beurs zullen noteren, zo snel mogelijk te verkopen. Rekening houdend met de koers van Cobepa (63,6 EUR) zal hun prijs volgens ons rond de 0,5 EUR bedragen. U moet er, rekening houdend met de kosten, wel een twintigtal hebben om ervoor te zorgen dat u aan de verkoop van de coupons nog iets overhoudt.

Deel dit artikel