Analyse
Creyf's splitst aandelen in tien 19 jaar geleden - maandag 17 mei 1999

CREYF'S SPLITST AANDELEN IN TIEN

De aandelen van het interimbedrijf CREYF'S werden op 10 mei in 10 gesplitst. Als u deze aandelen materieel in bezit hebt moet u ze dan ook omruilen tegen nieuwe.

Er verandert niets

• De koers van het aandeel CREYF'S is de jongste drie jaar sterk gestegen. Door het aandeel in tien te splitsten wordt het nu weer toegankelijker voor de kleine beleggers. Als u aandelen CREYF'S hebt, verandert de aandelensplitsing voor u in wezen niets. U krijgt weliswaar tien keer meer aandelen dan u had, maar die zijn ook tien keer minder waard. Hun koers die vroeger rond de 270 EUR lag, schommelt nu rond de 27 EUR. Sinds 10 mei zijn enkel nog de nieuwe aandelen op de beurs verhandelbaar.
• Als u uw aandelen CREYF'S materieel in bezit hebt moet u ze omruilen tegen nieuwe. Elk oud aandeel met de coupons nr. 10 tot 30 aangehecht geeft recht op tien nieuwe aandelen met de coupons nr. 1 tot 30 aangehecht. Ook elk couponblad met VV-strips met de coupons nr. 10 tot 30 geeft recht op tien nieuwe couponbladen met VV-strips met de coupons nr. 1 tot 30 aangehecht.
• Als uw aandelen op een effectenrekening staan, moet u niets doen. Uw financiële tussenpersoon zal zich om de nodige formaliteiten bekommeren.
• De omruiling gebeurt in principe gratis. Als uw tussenpersoon toch kosten aanrekent, dan kunt u zich wenden tot een kantoor van G-Bank, Petercam of Bank Degroof, want die "loketbanken" voeren de operatie gratis uit.
• We raden u evenwel aan uw aandelen niet te verkopen, want CREYF'S heeft goede perspectieven. Maar de beurskoers houdt daar al rekening mee zodat het aankopen van nieuwe aandelen ook niet aangewezen is.

KOERS VAN HET AANDEEL CREYF'S

CREYF'S voert een expansief beleid dat gestoeld is op een degelijke strategische visie. De perspectieven zijn dan ook goed. U mag het aandeel houden. De splitsing in 10 verandert niets wezenlijks.

Deel dit artikel