Analyse
CBR 19 jaar geleden - maandag 10 mei 1999

CBR

Cementproducent CBR (89,80 EUR; 3 623 BEF) neemt samen (50/50) met zijn hoofdaandeelhouder Heidelberger Zement het Zweedse Scancem over. Een beslissing die ons wat verbaast aangezien CBR al maandenlang te kennen geeft meer in Azië te willen investeren waar de bouwsector dynamischer is dan in West-Europa. CBR heeft met deze overname blijkbaar de kans gegrepen om voet aan de grond te krijgen in regio's waar de groep tot nu toe niet actief was. Het erg rendabele Scancem, waarvoor CBR een o.i. redelijke prijs betaalde, kan vanaf volgend jaar al tot de winst van de groep bijdragen. We verhogen onze winstramingen voor 2000 lichtjes (van 7,3 EUR per aandeel naar 7,4 EUR). Om de beleggers die vreesden dat CBR zich zou terugplooien op Europa gerust te stellen heeft de groep bevestigd dat ze uitbreidingsplannen heeft in Azië of in het Middellandse-Zeegebied. De groep beschikt over een stevige financiële structuur en puurt dankzij haar stevige concurrentiepositie en een strikte controle van de kosten voldoende inkomsten uit de activiteiten in de Benelux om haar expansie-investeringen te financieren. In de toekomst zal Scancem hier ook een aardig steentje kunnen bijdragen. Trouw aan haar voorzichtige politiek, internationaliseert de groep stap voor stap. Het aandeel is goedkoop. Koopwaardig voor de geduldige belegger. Wie de voorkeur geeft aan een iets dynamischer beleid en de daaraan verbonden risico's niet schuwt, belegt beter in Lafarge (zie verder).

CBR

De internationalisering van CBR moet de winst en de koers ondersteunen. Koopwaardig.

 

 

Deel dit artikel