Analyse
ABN-AMRO 18 jaar geleden - maandag 3 mei 1999

ABN AMRO - Betere vooruitzichten

De Nederlandse bank ABN AMRO (22,55 EUR; 910 BEF) haalt 2/3 van haar inkomsten uit het buitenland, o.m. in de jonge groeilanden. Nu de situatie in Azië begint op te klaren en er ook bemoedigende signalen (rentedaling) komen uit Latijns-Amerika liggen er voor ABN AMRO weer betere winstcijfers in het verschiet. In Europa is ABN AMRO vooral actief als zakenbank, maar wellicht zal ze van de herprofilering van de Europese financiële sector profiteren om haar traditionele bankactiviteiten in de eurozone te verstevigen (cfr. de participatie in Banca di Roma). In de VS is ABN AMRO de belangrijkste buitenlandse retailbank (bank voor particulieren en kleine bedrijven). Dankzij haar sterke positie in agrarische regio's is ze goed geplaatst om te profiteren van de in 99 verwachte stijging van de prijzen van landbouwproducten. Die zal immers de vraag naar kredieten aanzwengelen en de risico's doen afnemen. Voor dit jaar verwachten we een stijging van de winst met zowat 18 % en voor 2000 zit er o.i. een groei van om en nabij 15 %. Hierbij houden we er rekening mee dat er in 99 en 2000 nog provisies kunnen aangelegd worden om verliezen in de jonge groeilanden te dekken. Zonder die uitzonderlijke voorzieningen kan de winst per aandeel oplopen tot resp. 2 EUR en 2,29 EUR. Het aandeel is goedkoop. Gezien de tekenen van economisch herstel, vooral in Azië, opnieuw koopwaardig.

ABN AMRO

Door de verwachte verbetering van de toestand in de jonge groeilanden fleurt de koers op. Koopwaardig.

 

 

Deel dit artikel