Analyse
Montedison 19 jaar geleden - maandag 12 april 1999

MONTEDISON - Resultaten: herstel zet door

Het Italiaanse MONTEDISON (0,93 EUR; 38 BEF) is hoofdzakelijk op twee domeinen actief: de verwerking van landbouwproducten via Eridania-Béghin-Say (suiker, zetmeel...) en de productie van gas en elektriciteit via Edison. De resultaten van 98 bevestigen het herstel van de groep. De omzet nam met 5 % toe en de winst per aandeel (exclusief uitzonderlijke elementen) met ca. 20 % tot 0,06 EUR, vooral dankzij de daling van de financiële lasten. Voor dit jaar verwachten we maar een lichte toename tot 0,063 EUR. De afdeling energie profiteert van de hogere olieprijzen en de groep dringt de kosten verder terug, maar ze blijft lijden onder de vertraging in de agro-industrie. Vanaf 2000 moet MONTEDISON de vruchten beginnen plukken van de huidige investeringen. Overigens beschikt de groep over een aardig pak cash dat ze wellicht zal aanwenden om haar positie in de elektriciteitssector te verstevigen (aankoop van centrales, deelname aan privatiseringen...). Het aandeel is goedkoop en op termijn zijn de vooruitzichten goed. Koopwaardig.

MONTEDISON

De matige vooruitzichten voor 99 drukken de koers, maar op lange termijn zit er beterschap in. Kopen.

 

 

Deel dit artikel