Analyse
Kapitaalverhoging bij Telinfo 19 jaar geleden - maandag 19 april 1999

KAPITAALVERHOGING BIJ TELINFO

Om zijn investeringen te financieren voert TELINFO (134,10 EUR; 5 410 BEF) een kapitaalverhoging door. Bestaande aandeelhouders doen best mee. Als u geen aandelen TELINFO bezit, blijft u best afzijdig, tenzij u speculatief ingesteld bent en de prijsvork gevoelig onder de beurskoers ligt.

Concreet

U kunt op de nieuwe TELINFO-aandelen met VVPR-strip intekenen tussen vrijdag 23 april en dinsdag 27 april inbegrepen. De prijsvork wordt pas op de eerste inschrijvingsdag via de financiële pers bekendgemaakt. De definitieve prijs wordt op 29 april vastgelegd. Bij de instellingen die de operatie begeleiden - Petercam, Gemeentekrediet, BBL, G-Bank en KBC - betaalt u geen andere kosten dan de beurstaks van 0,35 % en eventueel 0,2 % leveringstaks als u om de materiële levering van de stukken vraagt. De nieuwe aandelen geven recht op het dividend dat in juni 99 uitgekeerd wordt.

Advies voor de bestaande aandeelhouders...

Bestaande aandeelhouders van TELINFO hebben een voorrangsrecht : als ze over voldoende coupons nr. 11 beschikken, krijgen ze waarschijnlijk 1 of meer nieuwe aandelen toegewezen. Normaal gezien hebt u 6 coupons nr. 11 nodig om op 1 nieuw aandeel in te tekenen. In functie van het aantal gevraagde stukken kan dat aantal eventueel opgetrokken worden tot maximaal 12. De coupons nr. 11 kunnen niet op de beurs verhandeld worden. U kunt er dus geen bijkopen, noch kunt u (overtollige) coupons verkopen. Na de kapitaalverhoging worden ze waardeloos.
Hoewel we in principe geen koper zijn van TELINFO - de mooie groeivooruitzichten zitten o.i. al in de koers en het aandeel is duur - mogen aandeelhouders toch intekenen op de nieuwe aandelen. Alleen zo kunt u de winstverwatering (de winst moet over een groter aantal aandelen verdeeld worden) vermijden. U hebt immers niet de mogelijkheid om dit "verlies" te compenseren door uw coupons nr. 11 te verkopen.

... en voor niet-aandeelhouders

Als u geen aandelen TELINFO bezit, doet u volgens ons beter niet mee. Mocht de hoogste prijs van de prijsvork gevoelig onder de beurskoers liggen, dan mogen speculanten een gokje wagen en intekenen op de nieuwe aandelen. Het volstaat om op te geven hoeveel aandelen men wil kopen en tegen welke prijs (binnen de prijsvork). De operatie kan lonend zijn als men stukken kan bemachtigen tegen 15 à 20 % onder de beurskoers. Ingeval van overintekening kan het aantal toegewezen aandelen lager liggen dan het aantal gevraagde. U wendt u het best tot de begeleidende banken (zie hiervoor).

KOERSEVOLUTIE VAN HET AANDEEL TELINFO

De laatste jaren zijn de winst en de koers van TELINFO sterk gestegen. Aandeelhouders mogen meedoen met de kapitaalverhoging.

Deel dit artikel