Analyse
BBM 19 jaar geleden - dinsdag 6 april 1999

BELGISCHE BETON

BELGISCHE BETONmaatschappij (BBM; 450 EUR; 18 153 BEF) heeft na de verliezen van 97 vorig jaar een winst van 34,54 EUR per aandeel geboekt. Dit resultaat, dat sterk aangedikt werd door een serie gelukkige wisselkoersoperaties, komt op conto van de activiteiten buiten de eurozone. Momenteel draait BBM zowat 47 % van zijn omzet buiten de Benelux (tegen 39 % in 97), voornamelijk in het Nabije Oosten, Egypte, Centraal- en Oost-Europa. Op haar thuismarkt werd de groep, die vooral actief is in de niet-residentiële bouw en in infrastructuurwerken, getroffen door de budgettaire besparingen van de overheid. Daarom zocht ze steeds meer haar heil in het buitenland. In de toekomst wil BBM die strategie voortzetten en tegelijk haar niche-activiteiten in België (milieu, elektromechanische installaties) uitbouwen. Voor dit jaar ramen we de winst per aandeel op 42,5 EUR o.m. dankzij de recente overname van 51 % van het Franse Muller TP. Op termijn zal de internationaliseringspolitiek zeker vruchten afwerpen, maar ondanks opeenvolgende herstructureringen blijft de rendabiliteit van BBM zwak. Bovendien toont de groep zich erg gierig als het op informatie aan de beleggers aankomt. Het aandeel is goedkoop, maar we zouden het niet kopen. Houden mag.

BELGISCHE BETON

De overnamegeruchten die de koers begin 98 deden opspringen zijn snel weggeëbd. Houden, maar niet kopen.

 

 

Deel dit artikel