Analyse
Bacob Bank lanceert discount notes op aandeel LHSP 19 jaar geleden - maandag 26 april 1999

BACOB BANK LANCEERT DISCOUNT NOTES OP AANDEEL LHSP

Bacob biedt u de mogelijkheid om in te tekenen op "discount notes", een nieuwe ingewikkelde belegging, waarvan het rendement gekoppeld is aan de prestaties van een welbepaald aandeel, in dit geval Lernout en Hauspie Speech Products (LHSP). Deze discount notes zijn een erg risicovol product. Daar tegenover staat dat ze, als u geluk hebt, een fraai rendement opleveren. De voorwaarden vinden wij correct zonder meer. Als u echt in de mogelijkheden van spraaktechnologie gelooft, kunt u volgens ons echter beter rechtstreeks beleggen in aandelen LHSP.

Discount notes : een nieuw soort beleggingen

• Bacob Bank pakt uit met een primeur : de lancering van zogenaamde discount notes. Voor zover de intekeningsperiode niet vervroegd wordt afgesloten, kunt u daarop intekenen tot en met 19 mei eerstkomend. Deze discount notes zijn gelinkt aan de koers van het aandeel LHSP op de groeibeurs Nasdaq.
• Voor elke discount note betaalt u een bedrag dat overeenstemt met 100 keer 85 % van de aanvangskoers LHSP. Die aanvangskoers is een gemiddelde van drie koersen op de laatste dag van de inschrijvingsperiode.
Als die aanvangskoers bijvoorbeeld 40 dollar bedraagt, dan moet u voor elke discount note dus een bedrag neertellen van 3 400 dollar (40 X 85 % x 100) of zowat 3 220 euro of 130 000 frank. Daarbij komen wel nog 0,5 % uitgiftekosten en eventueel andere kosten indien u de discount notes niet koopt in een kantoor van Bacob Bank.
• De terugbetaling van uw belegging gebeurt na één jaar : op 24 mei 2000. Voor die terugbetaling bestaan er twee mogelijkheden :
- u krijgt 100 aandelen LHSP;
- u krijgt, als de slotkoers van LHSP (een gemiddelde van drie koersen op 19 mei 2000) gelijk is aan of hoger dan de aanvangskoers plus 30 %, een bedrag in cash. Het gaat om een bedrag in euro, omgerekend volgens de koers euro/dollar op 24 mei 2000 dat gelijk is aan de aanvangskoers plus 30 %. In ons voorbeeld met een aanvangskoers van 40 dollar betekent dit dus dat u van zodra de slotkoers van LHSP 52 dollar (40 dollar plus 30 %) of meer bedraagt, voor elke discount note een bedrag terugkrijgt dat overeenstemt met 5 200 dollar (40 + 30 % x 100). Hoe veel dat in euro is, hangt af van de wisselkoers dollar/euro op dat ogenblik.

Wat moet u ervan denken ?

• De discount notes van Bacob Bank op aandelen LSHP zijn een behoorlijk ingewikkeld product. Ze lopen maar over een periode van één jaar, maar hebben betrekking op een product dat u eerder op lange termijn moet bekijken. U loopt het risico te worden terugbetaald in aandelen, die bovendien meer dan een gemiddeld risico inhouden.
• Als de koers van LHSP over een jaar minstens 30 % hoger ligt dan bij de start, dan haalt u met dit product het sprookjesachtige rendement van 53 %.
U kunt deze gok wagen met een klein gedeelte van uw spaargeld, maar de keerzijde van de medaille is zoals gezegd dat het product veel risico's inhoudt. Zelfs in een optimistisch scenario is er volgens ons zowat 20 % kans dat u wordt terugbetaald in aandelen LHSP die op dat ogenblik minder waard zijn dan wat u bij de start voor uw discount notes betaalt. Bij een - weliswaar weinig waarschijnlijk, maar toch niet onmogelijk - faillissement van Lernout & Hauspie, ziet u zelfs uw volledig kapitaal in rook opgaan.
• Gezien de perspectieven op middellange en lange termijn en gezien de mogelijkheden die spraaktechnologie biedt, kunt u ook rechtstreeks beleggen in aandelen LHSP. In dat geval kunt u immers onbegrensd meegenieten van de eventuele koersstijging van het aandeel en wordt uw mogelijke winst niet afgetopt. In bijgaand tabelletje ziet u dat u vanaf een koersstijging van het aandeel met 53 % beter af bent met aandelen dan met de discount notes.

 

OPBRENGST AANDEEL LHSP EN DISCOUNT NOTE OP LHSP BIJ BEPAALDE KOERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET WISSELRISICO USD/EUR

- 50 %

- 50 %

- 41 %

- 40 %

- 40 %

- 29 %

- 30 %

- 30 %

- 18 %

- 20 %

- 20 %

- 6 %

- 10 %

- 10 %

6 %

gelijk

0 %

18 %

+ 10 %

10 %

29 %

+ 20 %

20 %

41 %

+ 30 %

30 %

53 %

+ 50 %

50 %

53 %

+ 70 %

70 %

53 %

+ 100 %

100 %

53 %

KOERS VAN HET AANDEEL LHSP
(in USD)

Na een wat woelige periode heeft LHSP volgens ons goede perspectieven. U kunt daar op inspelen door de discount notes van Bacob te kopen of door de aandelen zelf te kopen. Wij geven de voorkeur aan de tweede mogelijkheid.

 

 

Deel dit artikel