Analyse
Union Minière Stript aandelen 19 jaar geleden - maandag 22 maart 1999

UNION MINIERE STRIPT AANDELEN

Zoals veel andere beursgenoteerde bedrijven al eerder deden, vervangt nu ook non-ferrogroep Union Minière op 26 maart zijn VV-aandelen door gewone aandelen en VV-strips.

Concreet

• Als u momenteel VV-aandelen Union Minière hebt, moet u daarvan coupon nr. 5 knippen en binnenbrengen bij uw bank of beursvennootschap. In ruil voor die coupon nr. 5 krijgt u een nieuw couponblad VV-strips met coupon nr. 6 en volgende aangehecht. Mocht uw tussenpersoon u daarvoor extra kosten aanrekenen, dan kunt u zich wenden tot een kantoor van de G-Bank, BBL, KBC-bank, Bank Degroof of Petercam, want die instellingen staan in voor de financiële dienstverlening rond het aandeel en rekenen geen extra kosten aan.
• Uw oude VV-aandelen worden nu automatisch gewone aandelen, maar dat is aan hun uiterlijk niet te zien.
• Als u bij de uitkering van het dividend zowel coupon nr. 6 van uw aandelen als coupon nr. 6 van uw strips aanbiedt, wordt van het dividend maar 15 % roerende voorheffing afgehouden en niet 25 %.
• Als uw VV-aandelen op een effectenrekening staan, worden de strips u automatisch toegekend. U moet zelf niets ondernemen. Bij de uitkering van het volgende dividend zal de bank er rekening mee houden dat u aandelen en strips hebt en ze zal u een dividend met verminderde voorheffing uitkeren.
• Als u enkel gewone aandelen Union Minière hebt, mag u de coupon nr. 5 daarvan in de prullenmand gooien, want hij dient tot niets meer.

Deel dit artikel