Analyse
Tractebel/SLE 18 jaar geleden - maandag 1 maart 1999

TRACTEBEL/SUEZ-LYONNAISE DES EAUX - Vertrek P. Bodson : fusie met Electrabel en Distrigas ?

Na wekenlange speculaties bevestigde TRACTEBEL (160,30 EUR; 6 466 BEF) dat topman P. Bodson vervangen wordt door J-P Hansen, afgevaardigde bestuurder van haar 39,86 %-filiaal Electrabel (380 EUR; 15 329 BEF). Rijst nu de vraag wat de toekomst zal zijn van TRACTEBEL in de schoot van het Franse SUEZ-LYONNAISE DES EAUX (SLE; 182,10 EUR; 7 346 BEF) en wat er zal worden van de fusie TRACTEBEL/Electrabel/Distrigas. Volgens ons zou die fusie logisch zijn want de internationale expansie van TRACTEBEL moet vroeg of laat tot aanvaringen met Electrabel leiden. In het kader van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt heeft Tractebels strategische cel aan het directiecomité overigens al gevraagd om te onderzoeken welke de meest aangepaste structuur is om belangenconflicten te vermijden en de synergieën tussen de drie entiteiten te benutten. SLE van haar kant heeft verklaard dat ze van plan is om van TRACTEBEL haar energiepoot te maken, wat welgevallig moet zijn aan de Belgische regering die de onafhankelijkheid van onze energie wil vrijwaren. Een ding staat ondertussen echter vast : als de fusie van de drie entiteiten de controle van SLE over TRACTEBEL doet verwateren, komt ze er niet. Een deel van de oplossing zou kunnen zijn dat SLE zijn energiefiliaal Elyo in TRACTEBEL inbrengt in ruil voor aandelen TRACTEBEL. TRACTEBEL, Electrabel en Distrigas zijn correct gewaardeerd. De speculaties rond de groep kunnen nog voor koersbewegingen zorgen, maar de grote winnaars van de operatie zouden TRACTEBEL en SLE zijn. De eerste zou de beschikking krijgen over aanzienlijk meer middelen (ingeval van een fusie met Electrabel), terwijl SLE zich zou profileren als een geïntegreerde groep die haar beloften qua winstevolutie waarmaakt. Koop TRACTEBEL en SLE, houd Electrabel en Distrigas.

TRACTEBEL/SLE

Sinds ze hun lot verbonden hebben evolueren Tractebel (vet, basis 100) en SLE parallel. U mag beide kopen.

 

 

Deel dit artikel