Analyse
Kapitaalverhoging bij Real Software... 19 jaar geleden - maandag 8 maart 1999

KAPITAALVERHOGING BIJ REAL SOFTWARE...

Softwaregroep REAL SOFTWARE blijft ambitieuze groeiplannen koesteren en wil daarom nog een aantal bedrijven overnemen. Om de groei te financieren verhoogt de groep haar kapitaal via de uitgifte van nieuwe aandelen. U kunt daar echter enkel op intekenen als u al aandeelhouder bent van REAL SOFTWARE.

In de praktijk

Als u in het bezit bent van aandelen of automatisch converteerbare obligaties (ACO's) REAL SOFTWARE kunt u tussen 11 en 15 maart intekenen op nieuwe aandelen met VV-strips. Vanaf 11 maart 's avonds is wel een vervroegde afsluiting van de intekenperiode mogelijk. De exacte prijs voor de nieuwe aandelen wordt op 10 maart bekendgemaakt in de financiële pers. Wel staat al vast dat de nieuwe aandelen tussen de 117,7 (4 748 BEF) en 131,6 EUR (5 309 BEF) zullen kosten. Op die prijs zult u ook 0,35% beurstaks moeten betalen en indien u om de materiële levering vraagt 0,2 % leveringstaks. Voorts zult u een bepaald aantal coupons nr. 2 van uw bestaande aandelen of coupons A van uw ACO's of een combinatie van beiden moeten binnenbrengen. Als u dat op tijd doet, verzekert dit u ervan dat u het aantal aandelen waarop u recht hebt, zeker toegewezen zult krijgen. Ook het aantal nodige coupons zal op 10 maart worden bekendgemaakt. Volgens onze ramingen zult u zowat 30 coupons nr. 2 nodig hebben of 3 coupons A. Deze coupons zullen niet op de beurs noteren en worden na de kapitaalverhoging waardeloos. Voorts wordt op 11 maart ook coupon nr. 1 onthecht, die u recht geeft op het dividend over 1998 van 0,13 EUR (5,25 BEF). Vraag bij uw bank of u voor de operatie kosten moet betalen. Als dat het geval is, kunt u zich wenden tot een kantoor van KBC-Bank, CBC (het vroegere Crédit Général), KBC Securities, Generale Bank of Petercam, want deze instellingen begeleiden de operatie en rekenen geen kosten aan. Als uw aandelen op een effectenrekening staan moet u tijdig aan uw financiële tussenpersoon meedelen dat u aan de operatie wilt meedoen, want dat gebeurt niet automatisch.

Meedoen behoedt u voor winstverwatering

Ondanks de mooie winstgroeivooruitzichten voor de komende jaren blijven we REAL SOFTWARE een erg duur aandeel vinden. We zijn er dan ook geen voorstander van om het te kopen. Als u al aandelen REAL SOFTWARE hebt, kunt u wel aan de kapitaalverhoging meedoen. De kapitaalverhoging van REAL SOFTWARE betekent immers dat de winst van het bedrijf in de toekomst over een groter aantal aandelen zal worden verdeeld. Als u niet meedoet met de kapitaalverhoging bent u het slachtoffer van die winstverwatering. Mocht de koers van REAL SOFTWARE (vrijdag 118,8 EUR; 4 792 BEF) onder de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zakken, dan is het evenwel hoe dan ook aangewezen niet op de nieuwe aandelen in te tekenen.

KOERS VAN HET AANDEEL REAL SOFTWARE

REAL SOFTWARE blijft goede perspectieven hebben, maar die zitten volgens ons al ruimschoots in de koers verrekend. We zijn er geen voorstander van om het aandeel te kopen. Als u de aandelen hebt, mag u wel met de kapitaalverhoging meedoen.

Deel dit artikel