Analyse
Glaverbel 19 jaar geleden - maandag 1 maart 1999

GLAVERBEL - Resultaten ontgoochelen

Glasproducent GLAVERBEL (92 EUR; 3 711 BEF) maakte voor 98 een winststijging met 28 % bekend. Als we evenwel geen rekening houden met de uitzonderlijke resultaten, daalt de winst per aandeel met 4,3 % tot 6,45 EUR (6,74 EUR in 97). Dat was te wijten aan de verzwakking eind vorig jaar van de Duitse bouwsector die de vraag naar vensterglas drukte en aan de laag blijvende rendabiliteit van autoglas. Dit jaar zal de groep het evenmin makkelijk hebben. In het eerste semester zal de conjunctuur in Europa geen hoge toppen scheren en volgens ons zit er geen herstel van de prijzen van autoglas in (autoconstructeurs oefenen forse druk uit op toeleveranciers). In die context hebben we onze winstraming voor 99 van 11,4 EUR per aandeel verlaagd naar 8 EUR. Het grote probleem van GLAVERBEL blijft zijn zwakke rendabiliteit. Om dat te verhelpen voert de groep geleidelijk de productie van glas met een hogere toegevoegde waarde op, waarbij ze kan rekenen op de knowhow van het Amerikaanse PPG, waarvan ze in 98 de Europese activiteiten overnam. Daarnaast heeft de groep de jongste maanden nieuwe productie-eenheden voor autoglas opgericht, met name in Spanje waar de automarkt sneller groeit dan in de rest van Europa. Ondanks de ontgoochelende resultaten in 98, lijkt GLAVERBEL te aarzelen om zijn rendabiliteitsprobleem via een drastische herstructurering aan te pakken. Ons inziens zijn de tot hiertoe genomen maatregelen onvoldoende. Het aandeel is goedkoop, maar we zouden het niet kopen. Houden mag.

GLAVERBEL

De jaarresultaten waren minder goed dan verwacht en dat gaf de koers een nieuwe opdoffer. Houden.

 

 

Deel dit artikel