Analyse
Disney 19 jaar geleden - maandag 22 maart 1999

DISNEY - Resultaten 1e kwartaal daalt fors

De Amerikaanse ontspanningsreus Walt DISNEY (35,06 USD; 1 294 BEF), actief in films,themaparken en televisieketens, is momenteel niet in feeststemming. Na de stagnatie in het boekjaar 97/98 (per 30 september) viel de winst in het eerste kwartaal van het boekjaar 98/99 met 38 % terug. Voor het ganse lopende boekjaar verlagen we onze prognose tot 0,85 USD per aandeel (uitzonderlijke elementen niet meegerekend), wat ruim 6 % minder is dan in 97/98. Reden : de Aziatische crisis, de opstartkosten van verschillende projecten, te hoge productiekosten van spektakelfilms en onvoldoende reclame-inkomsten bij ABC (tv-zender). Maar ABC begint zich staande te houden tegenover de concurrentie en zou de komende maanden van een betere reclamemarkt moeten profiteren (o.m. dankzij de presidentsverkiezingen). Bovendien gaat DISNEY meer gezinsfilms produceren, die minder kosten maar meer opbrengen. De groep rekent ook op het succes van de geplande tekenfilms (o.a. Tarzan) die bovendien verschillende inkomsten zullen genereren (entreegelden, video's, merchandising). En ten slotte zitten er enkele beloftevolle projecten in de pijplijn : investeringen in Internet, DISNEY-kanaal in het buitenland, DISNEY-cruises. Er worden ook onderhandelingen gevoerd over de bouw van een park in Hongkong. Ondanks enkele problemen waaraan gesleuteld wordt, blijft het kwaliteitsimago van DISNEY ongeschonden, een krachtige hefboom voor de rendabiliteit van de investeringen. Uitstekende langetermijnvooruitzichten. Het aandeel is correct gewaardeerd. Koopwaardig.

DISNEY

Ondanks enkele recente problemen, doet de koers (in USD) het goed. De toekomst is rooskleurig. Koopwaardig.

Deel dit artikel