Analyse
Creyf's 19 jaar geleden - maandag 1 maart 1999

CREYF'S - Uitstekende resultaten 98

CREYF'S Interim (250 EUR; 10 085 BEF) zag zijn omzet in 98 met 53 % en zijn winst met bijna 65 % stijgen. Uitzonderlijke resultaten niet meegerekend bedroeg de winst per aandeel 7,87 EUR. Uitstekende resultaten die de groep dit jaar moeilijk zal kunnen herhalen. Hoewel CREYF'S zich steeds meer wil toeleggen op gespecialiseerde dienstverlening (recrutering, outplacement...), wat hogere winstmarges toelaat, maar dat neemt niet weg dat algemene uitzendarbeid nog zowat 85 % van de omzet genereert. Dat maakt de resultaten erg gevoelig voor conjunctuurschommelingen. Tegelijk neemt de concurrentie in de sector gestaag toe. Niettemin wordt voor de interimsector een gemiddelde groei van 10 % per jaar verwacht gedurende de komende 5 jaar. CREYF'S wil dan ook zijn strategie van interne en externe (overnames) groei verderzetten en beschikt over voldoende middelen om de nodige investeringen te financieren. Omwille van de vertraging van de economische groei die we momenteel kennen, zal de winstgroei van CREYF'S dit jaar lager uitvallen. We ramen de winst per aandeel voor 99 op 8,40 EUR. Op termijn zal de strategie van de groep om voorrang te geven aan een hoge rendabiliteit boven het winnen van marktaandeel lonend zijn. Het aandeel is evenwel duur. Niet kopen. Houden mag.

CREYF'S

Dankzij zijn overnamepolitiek kan Creyf's de vertraging van de economie opvangen. Duur aandeel. Houden.

 

 

Deel dit artikel