Analyse
ABB herschikt beursnoteringen 19 jaar geleden - maandag 8 maart 1999

ABB HERSCHIKT BEURSNOTERINGEN

De Zweeds/Zwitserse groep ABB is wereldwijd actief in energie, industriële systemen en transport een heeft de jongste jaren een sterke decentralisering van zijn activiteiten doorgevoerd om snel en soepel op de noden van de klanten te kunnen inspelen. De groep kondigde nu ook aan dat ze haar beursnoteringen zal herschikken. Tot hier toe had het bedrijf vijf verschillende noteringen : de Zweedse afdeling noteerde met aandelen ABB AB aan toonder en op naam op de beurs van Stockholm, de Zwitserse noteerde op dezelfde manier met aandelen ABB AG op de beurs van Zurich. Voorts was er ook een notering van aandelen aan toonder op de Nasdaq. Die laatste notering wordt geschrapt en er wordt een nieuwe entiteit in het leven geroepen (ABB Group) die zal noteren op de beurzen van Zurich, Frankfurt en Stockholm. Elk nu bestaand aandeel zal recht geven op één nieuw aandeel van de ABB Group. Daarnaast zullen de bezitters van de Zwitserse aandelen ABB (ABB AG) recht hebben op een uitzonderlijk dividend. Op de precieze modaliteiten van de omruiling van de aandelen en van de toekenning van uitzonderlijke dividenden, die daarmee gepaard gaat, komen we later terug.

Deel dit artikel