Analyse
Genset 19 jaar geleden - dinsdag 23 februari 1999

GENSET - Resultaten 98 vertonen nog meer verliezen

• Biotechnologie
• Parijs (Euro.NM)
• 52,50 EUR; 344 FRF

Het Franse biotechnologiebedrijf GENSET heeft pas zijn resultaten van 1998 vrijgegeven. In vergelijking met vorig jaar is de omzet met bijna 80% gestegen, de verliezen hebben zich gestabiliseerd op iets meer dan 2 EUR per aandeel (13,24 FRF).
Hoe zijn die aanhoudende verliezen te verklaren als de omzet zo sterk vooruitging ? GENSET bevindt zich eigenlijk nog in een pril ontwikkelingsstadium; de inkomsten komen grotendeels uit betalingen van de grote farmaceutische bedrijven waarvoor GENSET onderzoek doet. GENSET moet dus zelf het onderzoek uitvoeren (materiaal aankopen, personeel aannemen...) en daar komen de verliezen vandaan: de onderzoeks- en ontwikkelingskosten liggen hoger dan de verkopen - en dat blijft de komende twee à drie jaar wellicht nog zo.
Waar zit dan de economische logica als je één euro verdient door er twee uit te geven ? Op korte termijn lijkt dit absurd. Op lange termijn echter hoopt GENSET dat de research zal leiden tot de commercialisering van nieuwe geneesmiddelen waarvan het dan de royalty's kan opstrijken. Maar de concurrentie is bikkelhard en om als eerste met ziektes verwante genen te ontdekken en te patenteren moet een bedrijf over duidelijke competitieve troeven beschikken. Daarom is de nieuwe en preciezere kaart van het menselijke genoom die GENSET produceert, cruciaal voor de toekomst van het bedrijf. GENSET heeft trouwens bevestigd dat die kaart tegen eind dit jaar af zal zijn en dat het dan over markers zal beschikken die 100% van het menselijke genoom beslaan, tegenover 30% nu. Dat is alvast een positieve noot die de hoger dan verwachte verliezen compenseert.
Maar we wijzen er nog eens op dat in de komende jaren nog verliezen te verwachten zijn. GENSET zal alleen winst maken als door zijn onderzoek geneesmiddelen op basis van genen gecommercialiseerd kunnen worden.

Voor wie geduld heeft en bereid is aanzienlijke risico's te nemen, is dit aandeel KOOPWAARDIG.

Deel dit artikel