Analyse
Asturienne 19 jaar geleden - maandag 8 februari 1999

ASTURIENNE - Lopend openbaar bod tot aankoop

Tot 22 februari e.k. kunt u ingaan op het openbaar bod tot aankoop (OBA) dat de Franse vennootschap Nord Est op ASTURIENNE (31,87 EUR; 1 286 BEF) doet. Eén aandeel geeft recht op 1 305 BEF (32,35 EUR). Dat vinden we te weinig, maar we vrezen dat er voor de kleine beleggers niet veel anders opzit dan op het bod in te gaan. Nord Est (met 56,9 % van het kapitaal reeds meerderheidaandeelhouder) heeft immers te kennen gegeven dat ze het aandeel ASTURIENNE van de beurs van Brussel wil laten schrappen. Als u niet op het bod ingaat, dan riskeert u dus met niet-genoteerde aandelen te blijven zitten die u alleen nog via de openbare veilingen kunt verkopen, tegen een prijs die naar alle waarschijnlijkheid onder 1 305 BEF zal liggen. Indien u aandelen ASTURIENNE bezit, brengt u ze best, coupon 136 en volgende aangehecht, bij uw financiële tussenpersoon binnen. Informeer of hij buiten de beurstaks (0,17 %) nog andere kosten aanrekent. Zo ja, ga dan naar Bank Degroof die met de operatie belast is.

Deel dit artikel