Analyse
Toekenning aandelen Telefónica 19 jaar geleden - maandag 25 januari 1999

TOEKENNING AANDELEN TELEFONICA

Het expansieve Spaanse telecombedrijf Telefónica (6 639 ESP; 39,90 EUR) geeft nieuwe aandelen uit, die exclusief bestemd zijn voor de bestaande aandeelhouders. Voor elke 50 aandelen Telefónica in uw bezit, heb u recht op één nieuw aandeel Telefónica. Dat recht wordt vertegenwoordigd door "uitbreidingsrechten". Hebt u niet precies vijftig aandelen of een veelvoud daarvan, dan kunt u eventueel de ontbrekende "uitbreidingsrechten" bijkopen of uw rechten op overschot verkopen, want deze noteren nog tot en met 29 januari op de beurs van Madrid. Vorige vrijdag noteerden ze er tegen een koers van 0,79 EUR (133 ESP). Als u bijvoorbeeld 123 aandelen Telefónica hebt, dan kunt u ofwel 27 "uitbreidingsrechten" bijkopen, ofwel uw 23 rechten op overschot verkopen. Aan beide operaties zijn kosten verbonden, maar de tweede is de makkelijkste oplossing. Als u niets tegen uw bankier zegt, zal hij trouwens automatisch de rechten op overschot verkopen en de opbrengst daarvan op de zichtrekening boeken die aan uw effectenrekening is gekoppeld. Deze toekenning van aandelen verandert overigens niets aan de waarde van uw portefeuille. U krijgt iets meer aandelen, maar doordat er nu meer aandelen in omloop zijn, is de waarde ervan lichtjes gedaald. Concreet moet u eigenlijk niets doen behalve uw effectenrekening in het oog houden en verifiëren of u wel degelijk voor elke 50 aandelen in uw bezit één nieuw aandeel hebt gekregen en natrekken of uw rechten op overschot wel degelijk werden verkocht.

KOERS VAN HET AANDEEL TELEFONICA (sinds 1997)

Mede door de onrust in Latijns-Amerika, waar Telefónica nogal wat belangen heeft, schommelt de koers van het aandeel de jongste tijd sterk. Op lange termijn heeft het aandeel echter nog een mooi groeipotentieel.

Deel dit artikel