Analyse
Nog wat geld voor coupons Resilux 19 jaar geleden - maandag 11 januari 1999

NOG WAT GELD VOOR COUPONS RESILUX

In december vorig jaar ging het beursgenoteerde bedrijf RESILUX over tot een kapitaalverhoging. U kon nieuwe aandelen verwerven tegen de prijs van 6 000 frank per stuk, als u ook negentien coupons nr. 2 overhandigde. Als u niet aan de kapitaalverhoging hebt deelgenomen en evenmin uw coupons nr. 2 op de beurs verkocht, dan kunt u daar nu toch nog iets voor krijgen. RESILUX verkocht immers de niet aangeboden coupons onder de vorm van zogenaamde scrips. De opbrengst van die verkoop wordt nu na afhouding van de kosten verdeeld onder de aandeelhouders. Voor elke coupon nr. 2 van RESILUX krijgt u 27 frank netto. Mocht uw gebruikelijke bank daarvan nog kosten afhouden, dan gaat u best naar een kantoor van de Generale Bank.

Deel dit artikel