Analyse
Nog aandelen Petrofina ? Vergeet uw dividend niet te innen 19 jaar geleden - maandag 18 januari 1999

NOG AANDELEN PETROFINA ?
VERGEET NIET UW DIVIDEND TE INNEN

Zoals u weet, gaat PETROFINA binnenkort op in het Franse Total. Voorlopig moet u met uw aandelen PETROFINA niets doen. Wel herinneren we er u aan dat u niet mag vergeten het dividend te laten uitbetalen dat PETROFINA sinds 13 januari uitbetaalt. Elke coupon nr. 15 van aandelen PETROFINA geeft u recht op een bedrag van 345 frank (8,55 euro) netto. Biedt u coupon nr. 15 van uw aandelen PETROFINA samen aan met coupon nr. 15 van VV-strips PETROFINA, dan hebt u recht op een nettodividend van 391 frank (9,69 euro).

Deel dit artikel