Analyse
Prolion 19 jaar geleden - dinsdag 15 december 1998

PROLION - Werkt aan uitbouw van zijn verkoopkanalen

• Robotica
• Euro.NM (Amsterdam)
• 179,80 NLG

PROLION, de Nederlandse fabrikant van volledig automatische melkinstallaties (AMS) bevestigt dat de verkopen en de netto-inkomsten dit jaar, zoals enkele maanden geleden aangekondigd, het dubbele zullen zijn van vorig jaar. Begin december gaf het bedrijf nieuwe aandelen uit en verkocht ze tegen 180 NLG aan institutionele beleggers voor een totaalbedrag van 40 miljoen gulden. PROLION wil dit kapitaal gebruiken om zijn verkoopkanalen uit te breiden, eerst in West-Europa en Japan en daarna in Noord-Amerika. Dit zal volgens ons een zeer positieve impact hebben op de verkoopresultaten. Aan de andere kant staan we eerder sceptisch tegenover de distributieovereenkomst die PROLION in september afsloot met Gascoigne Melotte (GaM), een Nederlandse fabrikant van traditionele melkinstallaties. Dit akkoord voorziet dat PROLION onderdelen zal leveren voor een AMS die GaM naar de markt zal brengen (dus in concurrentie met die van PROLION) en zijn eigen verkoopkanalen zal gebruiken om de verkoop van die machines van GaM te stimuleren. Het probleem is dat GaM onlangs werd overgenomen door Trako Techniek, een andere Nederlandse producent van melkinstallaties en (wat o.i. belangrijker is) de voornaamste leverancier en hoofdaandeelhouder van PROLION. Het lijkt dan ook alsof PROLION het geld van de beleggers zal gebruiken om de machines van GaM te promoten. Deze verkopen zullen weliswaar ook inkomsten voor PROLION genereren, maar het is vooral Trako (via GaM) die er voordeel uit zal halen.

De ontwikkeling van PROLION op commercieel vlak is opmerkelijk, maar wij hebben onze twijfels omtrent het akkoord met GaM (Trako) dat o.i. niet in het voordeel is van de aandeelhouders van PROLION. Gezien de huidige enigszins ambigue situatie zouden we wachten op meer gedetailleerde informatie. NIET KOPEN.

Deel dit artikel